Estoc de seguretat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,32 KB

3- ELS ESTOCS:


Quan parlem d’estoc parlem del conjunt de materials, Mercaderies o productes que té l’empresa emmagatzemats a l’espera de la seva Utilització o per a la venda posterior.

TIPUS D’ESTOCS:

Segons la funció Que compleix l’estoc dins del cicle econòmic (producció o vendes), podem Diferenciar els següents tipus d’estocs: -Estoc Actiu,-Estoc D’especulació,-Estoc De Seguretat,-Estoc De Trànsit,-Estoc Òptim,-Estoc De Recuperació,-Estoc Zero,-Estoc Mort,-Estoc De Temporada. 

Estoc Actiu:

Està format pels articles que guarda l’empresa per fer front a la demanda Durant un període de temps determinat. Aquest estoc evolucionarà entre un mínim I un màxim, que s’establirà segons la capacitat del magatzem, el capital Invertit en existències i els costos de gestió. 

Estoc De Seguretat

: es complementa amb l’estoc actiu i es crea per evitar la falta D’existències durant el pla d’aprovisionament. Té com objectiu cobrir les Demandes quan es fan de manera imprevista o quan els proveïdors tarden en fer L’entrega de la comanda. 

Estoc Òptim:

està format pels productes que permeten cobrir les previsions òptimes de Vendes, al mateix temps que s'aconsegueix una millor rentabilitat magatzem - Capital invertit. 

Estoc Zero

: s'estableix per l’estratègia logística Just In Time (JIT) que consisteix en aprovisionar en el moment que es necessiten Matèries primeres o mercaderies només en la quantitat necessària. Exemple: Industries d’automoció, com la Ford o Toyota, són les que més utilitzen el Mètode JIT. L' utilització de l’estoc cero està condicionat per 2 factors: Rapidesa en el subministrament i encariment del preu d'adquisició del producte. 

Estoc De Temporada

: també anomenat estacional es crea per fer front a un increment esperat de Les vendes, per canvi d’estació o temporada. Exemple:. Peces de roba d’estiu, D’hivern, calefactors, banyadors... 

Estoc De Trànsit

: és el que es troba entre diferents fases en el procés d’aprovisionament, Producció i distribució. També és el que es troba en camí, en establiments de Trànsit o locals situats entre el magatzem del venedor y el comprador. 

Estoc D’especulació

: en aquest tipus d’estoc, els productes es compren avanç que sorgeixin les Necessitats i per fer front a variacions esperades de demanda, subministrament Del producte o el preu. Exemple: els talleres mecànics acumulen peces de Recanvi quan el fabricant anuncia que va a deixar de produir la peça. 

Estoc De Recuperació:

format pels articles ja utilitzats susceptibles de nova utilització, com Exemple: caixes, també podríem incloure articles que ja estiguin en desús (maquinaria i ordinadors) que es puguin retirar pel seu baix rendiment, però Que les seves peces les podem utilitzar per reparar altres dispositius. 

Estoc Mort:

format per articles vells o nous que ja no Serveixen per cobrir les necessitats per les que foren adquirits. Generalment Es troben emmagatzemats com a materials obsolets i la seva única sortida seria La venda com ferralla. 

El control de materials: Mètode ABC o mètode de Paretó

: es basa en la classificació del total dels estocs entre els grups d’acord Amb la seva aportació en la inversió de l’empresa i es classifica en 3 grups:-Articles tipus A: son els articles emmagatzemats mes importants. Suposem el Valor mes gran de les existències però representen un percentatge baix de les Categories d’articles al magatzem. Normalment estaran del 0% al 75%.-Article tipus B: son articles d’una classe intermèdia amb un valor de Consum mitjà i un valor mitjà al magatzem de l’empres. Estaran del 75% al 95%.-Article tipus C: son articles amb el valor de consum mes baix però ocupen Un percentatge molt elevat al magatzem. Estaran del 95% al 100%. 

Mètode JiT (Just in Time)

: Exemple Toyota. És un sistema d’organitzar la producció que permet Incrementar la productivitat i reduir el cost de la gestió per activitats Innecessàries i pèrdues en els magatzems. L’objectiu del sistema Just in Time Es tradueix a l’eliminació dels malbaratament i anàlisi de solucions per Suprimir activitats innecessàries. 

La gestió de les existències

Les existències són bens que té l’empresa Per:-Vendre en els curs normal del negoci de l’empresa (exemple: una televisió En una empresa de compravenda).-Consumir en el procés de producció mitjançant la seva transformació o Incorporació al producte. (exemple: la tela d’una sastreria).-Consumir-los durant la realització de l’activitat empresarial (exemple: el Combustible de la calefacció).

Entradas relacionadas: