Estil abstracte

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,43 KB

 
Documentació GENERAL
Títol: Composició IV (o Batalla)Autor: Kansdinsky, WasilyDatació: 1911Estil:
art abstracte 
Tècnica: oliSuport: tela; 1,59 m 2,5 m
Localització actual: Kunstammlung Nordrhein-Westfalen, a Düsseldorf

2. ANALISI TÈCNICA I FORMAL


2.1 Elements tècnics
Es tracta d’un oli sobre tela on en destaquem els colors variats, encara que destaquem el blau per la centralitat i també el groc, verds, vermells. Tots ells equilibrats entre càlids i freds. En quant a la pinzellada, es tracta d’una pinzellada marcada, en molts sectors, aquí no hi ha taca sinó que hi trobem els dos elements per igualtat entre la línia i la taca de color.
Pel que fa a la llum, te llum pròpia.

En referència a l’espai tridimensional, es una pintura plana .
Per últim, l’expressivitat ve donada per la vibració de les línies, ens dona la sensació que l’artista s’ha buidat fent-lo.

2.2 Elements formals


- Es tracta d’una composició, trobem que el canto esquerra predomina la línia i al canto dreta predomina el color, amb un predomini del dibuix i del color, a més, tant a nivell de línia com a nivell de color es produeix un centre, gracies a les dues línies paral·leles que hi ha al quadre i per el color blau que et fa centrar la mirada.

2.3 Estil


- tant el corrent al que pertany l’artista, com l’estil personal i propi de l’autor:Al estil al qual pertany aquesta obra es a l’abstracció, que es la que prescindeix completament de l’objecte i compon el quadre mitjançant la combinació de eines i colors

- situar l’obra en el conjunt de la H.Art:


La data en la que considerem que neix l’art abstracte es al 1910 amb l’aquarel·la de Kandinsky, va morir poc abans d’acabar la II Guerra Mundial.
La pintura abstracte coincideix amb altres arts avantguardistes com es el Cubisme, fauvisme ... A més, la seva producció es va dividir en dos etapes:
1910 al 1921 → Primera etapa (Abstracció lineal)
La primera etapa: Es el principi d’un dels seus primers llibres “La espiritualitat en l’art” on relaciona pintura, musica i tracta el ritme.
Etapa en la que veiem unes obres dinàmiques on s’estableix un diàleg entre les línies i els colors.
1922 al 1944 → Segona etapa (Abstracció racionalista i mes geomètrica).
Segona etapa: Entra de professor en una escola de disseny industrial “Bauhaus”.
La seva recerca adquireix un caire nacionalista i les seves obres eren mes geomètriques.
Escriu el llibre Punt i Línia sobre el pla en el qual ell desenvolupa una abstracció mes racional.
Aquest senyor va ser el fundador d’un grup impressionista Alemany “Der Blue Reiter”, juntament amb Franz Març

Kandinsky marca amb la seva tendència el Segle XX


3. INTERPRETACIÓ


3.1 Funció de l’obra
El pintor rus va fundar el 1911, juntament amb Franz Març, el moviment expressionista El Genet blau. La finalitat d’aquest grup no era l’emancipació de l’obra d’art de la seva funció de reproducció física.
Els artistes ja no volien reflectir el mon al quadre sinó que buscaven un llenguatge pictòric que permetés a l’espectador de comunicar-se amb la pintura.
Per a Kandinky, el quadre havia de ser independent i respondre a la cadena artista espectador.
Investigar noves formes d’expressió artística i aprofundiment de l’estètica artística com a única finalitat.
Pinten perquè volen.

3.2 Context (històric, cultural, personal…) que influeix directament en l’obra o en la seva elaboració


Context històric
Ens trobem en l’època dels "-ismes" a principis del Segle XX. Al 1911 ens trobem que les avantguardes artístiques estan en la fase d’explosió: fauvisme, expressionisme, Futurisme, Cubisme, avantguardes russes… de forma intensa, sobretot en els diaris i entre els intel·lectuals. A nivell polític es irrellevant, la tradició del mon es qüestionable.

3.3 Destacar relacions i influencies


Les influencies que va rebre Kandinsky varen ser l'art tradicional rus, amb els contes russos, els cubistes, fauvistes i neoimpressionistes. Ell deslliga el quadre de la realitat.
3.4 Contingut (tema que tracta) i significació (missatge) que té la pintura a partir de a qui està dedicat, tema que l’inspira
Contingut (tema que tracta)
El quadre s’inspira en una escena d’un conte de fades. Al centre apareix una muntanya blava coronada per la silueta d’un castell. A l’esquerra lluiten uns cavallers, les muntures dels quals s’enfronten per sobre de l’arc de Sant Martí.

Significació (missatge)


L’any 1913 Kandisnky afirmà que no pretenia donar als seus quadres un caràcter narratiu.
La historia doncs es un conflicte entre elements d’abstracció: el groc cridaner i el blau intens, la corba i l’angle.
Es una batalla entre oposats en busca de l’harmonia. (recta - corba; càlids - freds...)

Entradas relacionadas: