Esquema comentari de text

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,28 KB

A.AMBIT D´US.PERIODISTIC , ACADEMIC, LITERARI,ADMINISTRATIU,COL.LOQUIAL. ASSAIG, AUTOR,EXTRET.
B.TIPOLOG.TEXTUAL. EXPOSTIVOARGUMENTATIU, DESCRIPTIU , NARRATIU, INSTRUCTIU, CONVERSACIONAL , RETÒRIC.
C.CANAL. ESCRIT , TEMPS/ESPAI , ESPONTANEITAT.
D.REGISTRE LINGUÍSTIC. ORIENTAL (CAT), OCCIDENTAL (VAL). GRAU DE FORMALITAT.
E.EIX TEMÀTIC. RESUM + IMPORANT
F.TITOL. TEMATIC (DEL QUE PARLA EL TEXT), REMÀTIC (METAFORA DEL QUE VA A PARLAR EL TEXT)
G.ESTRUCTURA. CLIMÀTICA (FINAL), ANTICLIMÀTICA (PRINCIPI), LINEAL , (FINAL,PRINCIPI) , CIRCULAR.
H.ELEMENTS MES CARACTERÍSTICS.
I.VALORACIÓ I OPINIÓ PERSONAL.

ASSAIG. TEMA LLIURE, ESTIL SENZILL NATURAL , AMISTÓS, SUBJECTIVITAT (ESTATS D´ÀNIM) , BREVETAT , DIRIGUIT A UN PÚBLIC MOLT AMPLI.

Entradas relacionadas: