Espiritu santuaren simboloak

Enviado por Anónimo y clasificado en Religión

Escrito el en vasco con un tamaño de 9,16 KB

Bataioa

Joan Batatzaileak Jesus bataiatu zuen eta Jesusek bere ikaleei eskatu zien aldaketa eta ajiotza keinu hori errepikatzea.

Nik bataiatzen zaitut, Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.

Ura (araztasuna, jatorrizko bekatua garbitzeko), argia (argitzen duen fedea), gurutz seinalea (kristauen sinboloa, jesusen bidea jarraitzea arazoak izatera eramango gaitu), arropa zuria ( araztasuna) eta olioarekin gantzutzea (gantzutua eta aukeratua misio baterako)

Gotzaina, apaiza edo diakonoa (eta edozein kristau ere heriotza-arriskua izanez gero) Pertsona guztiak jaso ahal dute, gaur egun jaiotzean hartzen da eta dohain berezia
Elizako kide bihurtzea da.

Adiskidetzea


                                                                                                                                                                                                              Bekatariak barkatzea izan zen Jesusek ageriko bizitzan izandako zereginik garrantzitsuenetako bat.                                                                            Bekatuak barkatzen dizkizut. Aitaren, Semearen eta Espirituaren izenean.                                                                                                                    Bakarkako aitortza, damutzea.                                                                                                                                                                                            Gotzaina edo apaiza. Kristau guztiak jasoa ahal dute, hartu ahal da kalte egin eta barkamena eskatzen deneko egoeretan eta dohain berezia bekatuak barkatzea da.

Gaixoen Oliadura


                                                                                                                                                                                                            Jesus beti zegoen gaixoen ondoan, eta olioz sendatzen  eta gantzutzen zituen.                                                                                                              Oliadura santu honen bidez, lagun zaitzala Jaunak, bekatutik aterata …                                                                                                                                Olioa ( gantzutua, aukeratua zarelako), Gurutz seinalea (kristauen sinboloa)                                                                                                                Gotzaina edo apaiza Gaixo guztiak jaso ahal dute, hartu ahal du gaixoak gaudenean edo heriotza gertu duguneko egoeretan eta dohain berezia oinazean zein heriotzaren unean gaixoari laguntzea.


Sendotza


                                                                                                                                                                                                                       Jesusek ikasleei agindu zien Espiritu Santua bidaliko ziela, ebanjelioa predikatzeko eta indarra emateko. Mendekoste egunean agertu zitzaien indarra emateko                                                                                                                                                                                                                                  Hartu seinale honen bidez Espiritu Santuaren dohaina                                                                                                                                                            Olioa( Misio baterako, kristaua izateko gantzutua, aukeratua zarelako), argia (fedea) Eskuak ezartzea ( indarra ematea) Bataioan gurasoek egindako hitz emanak errepikatzea.                                                                                                                                                                                                        Gotzaina edo eta Bikarioa. Jaso ahal dute bataiatuek fedearen adin heldua betetzen dutenean ospatzen da, hartu ahal da helduak izatean eta dohain berezia indar berezia ematen duela da.

Apaizgintza


                                                                                                                                                                                                                    Ministro ordenatuek (diakonoek, apaizek eta gotzainek) Jesusen hitz eta ekintza berberak iraunarazten dituzte. Elizaren sorreran elkarteak gidatzeko beharra ikusi zuten eta elkarteko kide batzuk ardura hori hartu zuten. Ardura hori zerbitzatzean datza, ez aginte izatean.                                                    K: abitu zuria (eliz jantzia) hartu (araztasuna), kaliza ematea (Jesusen bitartekariak), buru gainean eskuak ezartzearen keinua (Indarra ematea) Lurrean etzanda … (zerbitzuaren eta umiltasunaren sinboloa)                                                                                                                                                      Gotzaina. Hartu ahal dute bataiatutako eta sendotza hartutako gizonekoak elkarte batek egiaztatu eta gotzainari aurkeztu ondoren, hartu apaiz egitean eta dohain berezia Kristok apostoluei agindutako eginkizuna gauzatzen jarraitzen du ordenatuak. Ordenatuak elkarteari zerbitzua emateko konpromisoa hartzen du, irakatsiz eta liturgia ospatuz


Ezkontza                                                                                                                                                                                                                        Ezkontza maitasunaren sakramentua da: ezkongaiek elkar maite duten antzera Jesukristok bere Eliza maite du.                                                                ezkongaiek leialtasuna eta maitasuna  elkarri zin egiten zioten ozenki.                                                                                                                    Eraztunak (elkartasuna) eta ezkontza-horniak ( konpartituko dituzten ondareak)                                                                                                                  M: ezkongaiak dira. Gotzaina edo apaiza elizaren lekukoa. Hartu ahal dute kristau guztiak, helduak izatean eta dohain berezia da haien maitasuna indartzea ezkontzaren bidez.

Eukaristia   
                                                                                                                                                                                                                         Azken afarian egin zuen Jesusek lehenengo Eukaristia                                                                                                                                                          Har eta jan, hau nire gorputza da Edan guztiok honetatik, hau nire odola da                                                                                                                        Ogia eta ardoa bedeinkazio(Jesusek Jainkoaren Erreinuaren alde eman zuen bizitza) Komunioia (Jesus hartzea) Bakea (elkartasunaren sinboloa)Otarra pasatzea (kompartitzeko)                                                                                                                                                                                                  Gotzaina edo apaiza. Hartu bataiatutako guztiak, 10 urterekin (jaunartzea) eta dohain berezia bekatuak barkatzea da.


Entradas relacionadas: