Espill

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,03 KB

RESUM:El llibre tracta d’un jove que és tret de casa seva per la mare després de la morta del seu pare. Va a diferents llocs amb l’objectiu de cercar doblers i poder viure bé. Després d’aconseguir un poc de riquesa desideix trobar una dona. Es casa cuatre vegades i amb totes les dones tot acaba malament.1. Quantes vegades es casa el protagonista? Amb qui es casa? (0’5 punts)
4, amb una donzella, una beguina, una viuda, una monja
2. Quants fills té el protagonista? Amb quina o quines dones els té ? Explica què passa amb el fill o fills que té. Per què? ( 1 punt)
4, amb la monja, amb la beguina, i la viuda. Tingué dos fills amb la beguina, però aquesta els avortà quan només estava de tres mesos i el protagonista s’adonà més endavant. Amb la viuda en tingué un, però al final s’adonà que no era seu i aquest infant va morí. El fill que tingué amb la monja es va morir, perquè aquesta no el volgué alimentar del seu pit, de manera que altres dides que necessitaven el doblers li donaven, però com que la monja anava canviant de dida el fill es posà malalt de tanta llet diferenta, fins que morí. De manera que en realitat només en tingué 1.
El protagonista de l’Espill va anar a menjar a una pastisseria: la més famosa de París. Què van trobar dins els pastissos? Explica per què .( 0’5 punts)
Va trobar trossos de carn humana, el dit i entre altres. Ho trobà perquè la pastissera va assassinar el seu marit i altres homes que hi anaven a visitar i que perque ningú mai no ho sabés els va tallar en trossos petits i els va ficar dintre els pastissos i altres aliments.
2. L’Espill és una novel·la que es caracteritza pel seu realisme: la cruesa desagradable en què es presenten els fets n’és una mostra. Posa dos exemples on es faci evident aquesta cruesa ( 1 punt)
El llibre original està escrit en una forma anomenada “noves rimades”: versos apariats tetrasíl·labs i està format per 16359 versos
3. Quines són les dues úniques dones que salva de la crítica? ( 0’5 punts)
Hi ha moltes diferències, en primer lloc l’Espill és un llibre realista perquè a la vida real, tal com fa el protagonista, has de sercar recursos per a poder sobre viure. També és una lectura burgesa perquè els conflictes no eren resolts amb batalles sino mitjançant judicis. A més, al llibre de l’espill hi ha moments de misèria, de fam, han de treballar per aconseguir doblers... ja que a diferència de Tirant lo blanc aquests fets no són important perquè se suposa que ja ho tenen. A l’Espill hi ha moltes crítiques cap a les dones i les descripcions són molt cruels, en canvi, al Tirant les dones són grans belleses a les que s’ha de respectar

Entradas relacionadas: