Els espais del teatre tradicional arranca a l'Edat Mitjana

Enviado por Chuletator online y clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,07 KB

TEMA 4: LA MÚSICA INSTRUMENTAL I LA CANÇÓ EN EL ROMANTICISME 

A) Panorama artístic- cultural

Difusió del romanticisme en Europa 

A.1. Literatura 

En el romanticisme es pot distingir dos tendències que a grans trets es donen en la majoria dels països. La tradicionalista històrica partint de l’estima de l’ històric i tradicional, especialment de l’edat mitjana cristiana, tracta de revalorar l’esperit religiós i lliberal partint del enciclopedisme francès i la filosofia de Rosseau en el que prescindeix de qüestions religioses i de les tradicions. 

A.2. Art 

L’arquitectura del Segle XIX va seguir durant bastant temps les línies del fred i pesat neoclàssic, sense que fora la pròpia creadora. Tan sols la pintura serà la que ens monstre els verdaders trets ROMàntics de les arts plàstiques: línies fluides en oposició al fred neoclàssic, etc. En Espanya l’origen de la pintura ROMàntica hauria de buscar-lo en Goya en el apassionat, antic acadèmic, dels tons fúnebres, etc. 

A.3. Música 

En la música és on millor es plasma l’esperit ROMàntic. Com la proclama essencial del romanticisme és la llibertat d’expressió, culte als sentiments, la historia de l’ànima. La música és la que millor pot expressar aquests ideals. 

La música és també la que millor tradueix eixa angustia, desengany i melancolia que produeix la evasió de la trista realitat que ens envolta. De ací que la música siga el millor refugi que li ofereix a l’artista. 

D’altra banda son molts els compositors amb acusades inclinacions literàries. Foren escriptors o crítics Berlioz, Weber, Schumann i Wagner. Schumann va ser un enamorat de la literatura romantica, etc. 

Però el triomf de l’ intimisme ROMàntic de la cançó no va ser possible sense la col·laboració del piano que va fer possible la conversió de les imatges poètiques en musicals.


Entradas relacionadas: