Erreakzio abiadura

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en vasco con un tamaño de 9,53 KB

 
Erreakzio-abiadura: erreaktiboak produktu bihurtzeko prozesuari dagokion abiadura adierazten du. Batez besteko abiadura: denbora tarte batean erreaktibo baten kontzentrazioaren gutxitzea edota produktu baten kontzentrazioa gehitzea.

Talken teoria

erreakzio kimiko bat molekula, atomo edo ioiekin kolisioen talken ondorioz gertatzen da. Baldintzak talka eraginkorra izateko eta erreakzioak aurrera jarraitzeko→ energia zinetiko nahikoa erreaktiboen loturak apurtzeko. Orientazio egokia talkan, molekulen egituren araberakoa da. Konplexu aktiboaren teoria: erreaktiboen molekulek elkarren kontra jotzen dutenean energia altua eta iraupen laburra duen bitarteko egoera sortzen da: konplexu aktibatua. Lotura batzuk apurtzen ari dira, besteak sortzen ari diren bitartean. Konplexu aktibatua oso ez-eginkorra da eta bere energiari erreaktiboekiko aktibazio energia, Ea, deritzo. Zenbat eta Ea handiagoa erreakzioaren abiadura txikiagoa. Erreakzio abiadura eragina duten faktoreak:
erreakzioaren izaera→ funtsean, loturak apurtzeko eta eratzen erraztasuna. Orokorrean, substantzia kobalenteen erreakzioak motelak dira eta ionikoenak ur disoluzioan azkarrak, loturak apurtuta baitaude giroko tenperaturan.
Erreaktiboen kontzentrazioa→ honen gehikuntzak talka gehiago dakar eta, beraz, abiadurari laguntzen dio.
Erreaktiboen izaera, egoera eta zatiketa-maila→ gasen artean eta disolbatuta dauden substantzien arteekl erreakzioak bizkorrago gertatzen dira, solido egoeran daudenak baino. Solidoak txikituta badaude ukipen-gainazala handiagoa dute elkarrekin erreakzionatzeko.
Tenperatura→ t°ren gehikuntzak molekulen energia zinetiko emendatzen du talka gehiago sortuz. Gutxi gorabehera 10°c-ko gehikuntzak abiadura bikoizten du.

Katalizatzaileak

erreakzio abiadura aldatzen dute. Ea aldatzen dute (AH eta AG ez). Positiboak (azkar) edo negatiboak. Katalisi prozesua 3→ homogeneoa (kat eta erreaktiboak fase berean). Hetero (kat eta erre fase berean ez) eta entzimatikoa (izaki bizidunetan)
+1→ H, Li, Na, K, Rb, Cs, Ag

+2→ Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd

+1+2→ Cu, Hg

+1+3→ Au

+2+3→ Fe, Co, Ni

+2,3,6→ Cr

+2,3,4,6,7→ Mn

+3→ B, Al

+2+4→ C, Si, Sn, Pb, Pt

+3+5→ N, P, As, Sb, Bi

+2+4+6→ O, S, Se, Te, Po

+1,3,5,7→ F, Cl, Br, I, AtEntradas relacionadas: