Erantzukizun mugagabea

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,03 KB

 
Merk soz berezi: a)
lan sozi:Sozietatearen kapitalaren gehiengoa modu pertsonalean eta zuzenean sozietatean lan egiten duten langileen esku dagoen sozi anonim edo erantzukizun mugatuko sozietatea da. Kapitalean parte hartzen duten langileek sozietatean duten lan-harremanak mugagbea izan behar.
Ezaug: Bazkide batek ezin du izan kapitalaren herena  baino gehiago, akziotan edo partaidetzetan, erakunde publikoek izan ezik, sozietatearen kapitalaren %49 arte izan baitezake. Gutxienez, 4 bazkide, eta 3 langileak  izan behar/Erantzukizun mugatua, sozietatean egin duten kapital-ekarpenaren araberakoa/Lan sozietate anonim akzioak titulu bidez adierazita egon/Lan sozietateek bazkide ez diren langileak kontrata ditzakete, baina badituzte mugak: bazkide ez diren langileek guztira enpresan egiten dituzten lan-orduak ezin dira bazkide diren langileek guztira egiten dituztenak baino %15 gehiago izan /Sozie izena eta atzetik “SLL” edo “SAL” laburdurak/Erreserba-fondo berezi bat osatu behar, eta lortutako mozkin likidoen %10 gorde behar. Eratzea: Eskritura publiko bidez formalizatu eta Merkataritza Erregistroan inskribatu. Horren aurretik, dagokion autonomia-erkidegoko lan-sozietateen erregistroan inskribatuta egon behar du. B)kooperatib sozi: Interes eta premia berdinak dituzten eta enpresa-jarduera bat egiten duten pertsona fisikoen eta juridikoen elkarte bat da. Soberakinak bazkideei esleitu, funts erkideei erantzuna eman ondoren, egiten duten kooperatiba-jarduera kontuan hartuta. Kooperatibek ondare erkide bat sortzen dute. Ezaug: 1. Mailako kooperatiba, 2.Mailakoa edo ondorengo maila batekoa izan daiteke. 1.Mailakoan, 3 bazkide gutxienez, eta pertsona fisikoak izan ohi dira. 2.Mailakoan, 2 bazkide egon ohi dira, eta pertsona juridikoak diren kooperatibez osatuta daude. Bazkideen alta eta baja askea edo borondatezkoa da/Bazkideek kooperatibaren zorren aurrean duten erantzukizuna sozietatean duten ekarpenaren zenbateko izendatura mugatzen da. Sozietatearen estatuetan beste erantzukizun mota bat ere ezar daiteke, eta mugagabea izan daiteke/Gutxieneko kapitala estatutuetan dago ezarrita. Kapitalak guztiz ordainduta egon beharko du sozietatea eratzen den unean/Sozie izenaren atzetik “Kooperatiba
Sozietatea” edo “S. Coop.” laburdura/
Kooperatibak lortutako soberakinen %30, gutxienez, Nahitaezko Erreserba Fondoan eta Heziketako eta Kooperatiba Sustapeneko Fondoan sartuko dira. Eratzea: Nortasun juridikoa eskuratzeko, kooperatibak betekizunak: Eratze-eskritura eta estatutuak  idatzi behar, notarioaren aurrean sinatu eta kooperatiben erregistroan inskribatu. Kooperatibak 4 organo ditu: Batzar Nagusia: Bazkideen bilkura eta kideak izango balitu, kideena ere izango zen. Organo gorena/Kontseilu Errektorea: Kooperatibaren gobernu-,kudeaketa- eta ordezkaritza- organoa da/Errekurtso Batzordea: Bazkideei ezarritako zehapenak izapidetu eta haiei buruzko erabakiak hartzen ditu/Kontu-hartzailea: Urteko kontuak ikuskatzen dituzte.

Kooperatiba motak

Lan elkartuko kooperatibak/Kontsumitzaile eta erabiltzaileen koperatibak/Etxebizitza kooperatibak/Nekazaritza kooperatibak/Aseguru-kooperatibak/Irakaskuntza-kooperatibak

Entradas relacionadas: