Energia motriu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,05 KB

 

L'electricitat

L'electricitat és una forma d'energia que es manifesta a través del movimemt dels electrons de la capa externa dels àtoms

 • El consum ha augmentat

 • El corrent electirc continu va sempre en el mateix sentith

 • El corrent altern canvia de sentit períòdicament

 • El corrent elèctric genera escalfor

 • Per aconseguir electricitat, trobem els recursos il·limitats( renovables), i recursos no renovables

 • Hi han 2 tipus de centrals: les de règim ordinari i les de règim especial

Transport i distribució de l’electricitat:


 • Com que l’energia elèctrica no pot ser emmagatzemada en grans quantitats -sí en petites quantitats mitjançant les piles, bateries i acumuladors- ha de ser produïda constantment perquè puguin ser ateses totes les demandes.

 • L’electricitat és abocada a una externa i complexa xarxa de fils elèctrics per tal de distribuir-la entre tots els consumidors.

 • No tota la xarxa elèctrica té les mateixes característiques, sinó que canvien  mesura que el voltatge minva en apropar-se al seu lloc de destinació.

Els tipus de xarxes:


 • La xarxa de transport es diferencia en tres tipus segons la tensió que suporta l’estesa elèctrica:

 • Línies d’alta tensió (AT): són aquelles que transporten l’energia elèctrica a una tensió elèctrica molt elevada (des de 400.000 fins a 30.000)

 • Línies de mitja tensió (MT): línies que porten el corrent elèctric a una tensió d’entre els 30.000 i les 1.000 volts.

 • Línies de baixa tensió (BT): La tensió és als 1.000 volts.

 • El transport i la distribució d’energia elèctrica són dues activitats regulades pel Govern de l’estat.


PRODUCCIÓ I CONSUM ENERGÈTIC A Espanya


 • La producció d’energia primaria ha disminuït, exceptuant la hidràulica i les renovables. El consum de gas natural ha augmentat.

 • Espanya no arriba a l’autoproveïment energètic per tant, necessita importar, especialment petroli.


POLÍTICA ENERGÈTICA A Espanya


 • Objectius dels primers plans energètics:

-Disminuir el consum de petroli.

-Augmentar la producció i el consum d’energia nuclear i gas natural.


 • Actualment:

-Garantir el subministrament energètic.

-Fomentar la competència en el mercat de l’energia.

-Assolir els objectius dels tractats internacionals.Entradas relacionadas: