Endevinalles mallorquines

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,74 KB

 
DEF. La LIJ és una obra o manifestació que té com a base la paraula amb una finalitat artística o lúdica que interesse al xiquet.
A més dels gèneres bàsics com la narrativa, la poesia i el teatre s’afegeixen les endevinalles, les rimes, els reguitzells, les fórmules de joc etc. Hi ha una
classificació
1.Lit Guanyada: que son obres que no van nàixer per als xiquets però que amb el temps s’adapten i s’apropien, com contes tradicionals. Volta al món 80 dies. 2.Lit. Creada o d’autor: creada per als xiquets. Glòria Fortes o Lorca. 3.Lit. Instrumentalitzada: són series que a partir d’un protagonista cada serie passa per una situació o un escenari diferent com “Teo” o “On està Willy”. ENTENEM PER LIJ A: 1.Obra escrita per adults destinada a xiquets. 2. Obra escrita per xiquets per a altres lectors de la seu generació. 3.Obra d tradició oral, q no es naixcuda per als xiquets però el principal públic de les adaptacions, recopilacions i versions són els xiquets. LA LIJ ÉS LITERATURA per això té gèneres i subgèneres. Desenvolupar l'expressió oral i la comprensió.Desenvolupar el vocabulari. Motivar cap a l'aprenentatge de la llengua. Desenvolupar destreses bàsiques tals com escoltar i parlar tant individualment com en grup. Enfortir el caràcter expressiu de l'alumnat. Desenvolupar la creativitat, imaginació i fantasia. Desenvolupar la capacitat de descripció. Desenvolupar la memòria. Recuperar i mantenir la literatura popular. Despertar en el xiquet i la xiqueta el gust per la lectura. La LIJ han sovintejat tots els gèneres 1.El folklore popular de tradició oral: rondalles, llegendes i endevinalles. 2Els jocs de falda i els jocs d'interacció entre adults i xiquets basats en la veu i el moviment (botar sobre els genolls, batre palmes, pessigollejar, repassar els dits de la mà, etc.). Les cançons populars i les cançons i cantarelles per a tirar a sorts.3. Els jocs de grup i rotgle. 4.Els embarbussaments i jocs de paraules i les tirallongues encadenades i ortofòniques. 5. El conte com a gènere específc. 6.La narrativa infantil i juvenil, les històries amb una seqüència narrativa més o menys tradicional, és el gènere infantil i juvenil per excel·lència. Són molts els autors que s’hi dediquen. Moltes les editorials que en tenen col·leccions, classificades per edats o subgèneres. És el que més abunda 8 a les biblioteques escolars i públiques. I, més a més, és l’únic gènere que gaudeix d’una certa autonomia de consum per part de xiquets i adolescent. 7.La poesia infantil. 8El teatre per infants 9.El còmic, “tebeo” o històrietes amb vinyetes. El fet de basar-se en la imatge i el suport icònic no li lleva en absolut el caràcter creatiu als textos que complementen aquestes imatges. 10. Els àlbums il.Lustrats 11. Els productes literaris digitals. La literatura infantil i juvenil acompleix una FUNCIÓ ESSENCIAL com un mitjà per a la transmissió de l’herència cultural. Segons Teresa Colomer la LIJ té 3 grans funcions: 1. Accés a l’imaginari col·lectiu

Entradas relacionadas: