Els recursos - Renovables / No renovables:

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,33 KB

 
1er-Els recursos- Renovables:
 • Els que es poden utilitzar  de manera contínua i sense límit, Ex: solar, aigua, vegetables.
 • Perennes = eòlics, solars, fòssils.
 • Potencialment renovables = aigua, sòl, fèrtil, vegetals, animals.
- No renovables:        Quantitats limitades combustibles fòssils (carbó, petroli, gas        natural).          Minerals no energètics (ferro, alumini, plom, ...)- Immaterials:
 • Són tangibles, és poden veure i tocar físicament i són mesurables.
2on-Recursos bàsicsX la subsistència de la humanitat sòl, aigua.Feina de la pagesia
 • Base de la majoria de les societats al llarg de la història.
 • 96% la població s’hi dedica.
 • Esta repartida de manera desigual Àfrica: 65% / UE: 4,5%
 • 1-Societat agrària, tradicional, feina molt dura, força muscular, moltes hores, sous baixos.
2- modernes, tècniques maquinaria, poc esforç físic, sous alts, poques hores, feina no tan dura.  3ero-Producció agràriaHistòria; diversitat de sistemes agraris, depèn de tres factors.
 • - Propietats de la terra - Relacions socials
Latifundi: Gran propietat agrària---- JornalerArrendament: Lloguer de la terra a canvi d’un preu fix.Minifundi: Petita propietatParceria: Treball de la terra d’una altre persona a canvi de lliurar-hi una part de la collita.
 • Tècniques d’explotació agrària.
 • Finalitat de la producció.
4to-Tècniques agràriesMètodes per treballar el camp que hem permès incrementar la producció·         Arada.·         Us de la força animal.·         Recol·lecció dels conreus.·         Alternança d’espècies.·         Jornalers.·         Tècniques mecàniques producció industrial.5nto-Finalitat de la producció
 • Substància:
Extensió petita, tecnificació nivell baix, poca inversió de capital, treball familiar, policultura; Objectiu: satisfer necessitats alimentaries de la família.
 • Orientat al mercat:
Grans extensions, alt nivell de tecnificació, treball extern de suport  d’especialistes, enginyers, producció d’un sol producte, alta productivitat, molts beneficis, producte cotitzat.6to-Segons la producció Àrea de producció agrària de subsistència, països pobres subdesenvolupats

Àrea de producció agrària de mercat, països rics desenvolupats

Fonts d’energia:
 • Renovables: sol, aigua, vent
 • No renovables: combustibles fòssils, urani
Avantatges/ inconvenients:El vent: Font d’energia renovable neta i gratuïta             Discontínua, impacte ambientalSol: Renovables 5000 milions d’anys gratuïta i neta        Intermitent, tecnologia cara i produeix poc.Aigua: Inesgotable, neta i gratuïta            Període de sèquia i menys aigua en embasament = impacte ambientalCombustibles fòssils: ús senzill gran disponibilitat, en podem fer servir el que vulguem.                                   L’esgotaran a mig termini te gasos que contaminen l’atmosfera.Urani: Produeix molta energia de manera contínua, preu raonable            Genera l’ús radioactiu perillós, pot produir greus catàstrofes ambientals.   

 

Entradas relacionadas: