Els origens i consolidació del catalanisme

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 1,24 KB

7//El Catalanisme = renaixença+defensa proteccionista (aranzels)+moviments anticentralistes (carlisem/rep federal)+incapacita de l’estat espanyol de construir un país modern.1881-Valentí Almirall va trncar amb Pi i Maragall?voluntat d’aconseguir l’autonomia.1882-Creació del Centre Català, una associació catalanista (no partit catalanista); Redacció del Memorial de Greuges es va presentar a Alfons XII el 1885, via directa per accedir. El Catalanisme Conservador: refús de tot plantejament revolucionari, idealització de l’Edat Mitja, l’Esglèsia com a instrument per regenerar socialment Catalunya.

Unió Catalanista (1891)= Lliga de Catalunya+Sectors catalanistes vinculats a l’Església.1898-Hi havia una desafecció de la burgesia catalana respecte el règim de la Restauració tot adoptant posicions catalanistes + Unió Catalanista = 1901-Lliga Regionalista (primer partit catalanista); Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó. L’estratègia de la Lliga era defensar els interessos econòmics de les classes propietàries i defensar la deescentralització de l’Estat?autonomia de Catalunya.

Entradas relacionadas: