Els nivells trofics i les cadenes alimentaries

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1.021 bytes

El nivell trofic és el conjunt d'organismes d'una comunitat que es nodreixen de la mateixa manera. Es diferencien 5 nivells tròfics: Els productors, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els transformadors. Hi tambe hi pot haber altres... Els superdepredadors, els necròfags o els detritívors, que salimenten de fragments de les restes d'animals i plantes.

Els consumidors secundaris són els heterotrofs carnivors, que son els que s'alimenten dels consumidors primaris.S'anomena Cadena alimentària la seqüència d'organismes d'un ecosistema, cadascun en un nivell tròfic diferent, que s'alimenten els uns dels altres.

S'anomena xarxa tròfica o alimentària el sistema format  per dues o més cadenes alimentaries que estan intercomunicades perquè tenen una o diverses baules comunes

Entradas relacionadas: