Elogi dels diners comentari

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,3 KB

1.ELOGI DELS DINERS, ANSELM TURMEDA

A)Fes una llista d’afirmacions iròniques i D’altres que es poden prendre com a serioses


En Aquest poema, Anselm Turmeda parla del poder dels diners.
afirmacions iròniques “savi fan tornar l’hom orat”“fan cantar Los capellans”“Diners magres fan tornar gords”“Si diràs ‘jas’ a hòmens sords / Tantost se giren”“Diners tornen los malalts sans” “a qui diu ‘no’ fan-li dir ‘hoc’ / vejats miracle!”“si molts n’hauràs poràs tornar / Papa de Roma” “per Advocat té sent ‘Jo-ha’n’”afirmacions serioses “diners fan bé, diners fan mal”“diners Fan bregues i remors”“Diners fan vull al món lo joc”Per Tant, és un poema que fa servir més la ironia que els comentaris seriosos per Mostrar com poden fer canviar els diners les persones.

B)Quines figures retòriques hi Destacaries? Justifica la resposta


Anàfora

Repeteix la paraula “Diners” Al principi de cada estrofa. Ho fa per destacar de què tracta el poema.-

Asíndeton

“Diners fan bé, diners fan mal, Diners fan l’home infernal”. Fa una llista separant els elements només amb Comes.-

Encavallament

“Si vols haver bé e no Dan / per advocat té té sent ‘Jo-ha’n’” perquè al final del vers continua la Frase al vers següent.-

Hipèrbaton

“Diners fan vull al món món O joc”perquè s’altera l’ordre gramatical habitual.-

Polisíndeton

“Diners alegren los Infants / e fan cantar los capellans /e los frares carmelitans” perquè enlloc De comes utilitza una conjunció.-

Antítesi

“Savi fan tornar l’hom Orat” “Diners fan bé, diners fan mal” “Diners fan l’home infernal / e fan-lo sant celestial” “Diners magres fan tornar gords” “Diners tornen als malaltssans” “a qui diu ‘no’ fan-li Dir ‘hoc’”“Si vols haver bé e no dan”-

Exclamació

“vejats miracle!”-

Hipèrbole

Gairebé tot el poema és un hipèrbole, perquè exagera el poder dels diners, com per exemple quan diu que Fan tornar savi el boig o que si tens diners podràs ser papa de Roma.-

Ironia

Ja l’he comentat a l’exercici Anterior.-

Personificació

Els diners actuen com si Fossin humans.-

Símbol

Els diners són un símbol de Poder.

2.PRESONER,JORDID E SANT Jordi

A)Indica el tema de cada estrofa


1.El Protagonista està presoner i privat de tot i lluny de casa.2.Quan Estava lliure, segons com, encara estava pitjor que ara.3.Està Satisfet de servir el seu senyor tot i ser a la presó.4.Perd L’esperança per la seva llibertat.5.L’única Esperança la té en Déu i en el rei, que ha de pagar el seu rescat.6.Tornada: Demana al rei que pagui la fiança.

B)Per què formalment aquest poema sembla Una cançó trobadoresca?

Formalment, Aquest poema s’assembla a una cançó trobadoresca perquè al final hi ha una Tornada adreçada al rei, i perquè està format per estrofes de 8 versos. Tot i Que no és un poema amorós com ho són les cançons dels trobadors. 

3.POEMA XIII, AUSIÀS MARCH

A)Resumeix en poques paraules la idea Central del poema


El poeta Està desasperat per l’amor que sent cap a una dama que no el correspon. S’identifica més amb els morts que amb els vius. Prefereix morir que estar viu I viure patint d’amor.

B)Analitza la mètrica, la rima i les Figures retòriques més destacades

El poema Està compost per cinc estrofes de vuit versos i una tornada que en té quatre. Els versos són decasíl·labs i tenen cesura a la quarta síl·laba, com podem Veure en aquestexemple:“Col/guen/ Les/ gents// ab/ a/le/gri/a/ festes” (4+6)La rima és consonant (rimen tant les vocals com les consonants) i ABBACDDC.Figures Retòriques:-

Metàfora

Quan parla del corc es Refereix al dolor que li provoca l’amor.-

Comparació

El poeta es compara amb el Rei de Xipre i amb Tici.-

Hipèrbole

Tot el poema exagera molt el Seu dolor fins al punt que s’identifica amb un mort.

4.LA BALADA DE LA GARSA I L'ESMERLA, Joan ROÍS DE CORELLA

A)Quina és la raó del desconsol del Protagonista. Quan apareix?


El Desconsol del protagonista és que la dama de qui està enamorat no l’estima. Apareix quan la garsa i l’esmerla canten una cançó que diu que es morirà D’amor. 

5.A LA VORA DE LA MAR HI HA UNA DONZELLA, CANÇÓ POPULAR

A)Quins elements típics de la literatura Popular apareixen en aquest poema?


Aquest Poema és una cançó tradicional catalana. Per tant, aquest poema està pensat per Ser cantat en lloc de recitat. Això és característic de la poesia popular.Una Altra característica de la poesia popular és el tema de l’amor i aquest és un Poema amorós.

6.A UNA HERMOSA DAMA... FRANCESC VICENÇ García

a)A quin moviment literari pertany aquesta Composició? De quina composició es tracta? Analitza’n la mètrica, rima i Figures retòriques.
Aquest Poema és del Barroc.El poema Està format per dos quartets i dos tercets, per tant, és un sonet.Els Versos són decasíl·labs, per exemple:“Jo,/ De/ lluny,/ tan/ a/tò/nit/ con/tem/plava” (10)La rima és consonant i amb l’estructura ABBA ABBA CDE CDE.Hi ha Algunes figures retòriques. Per exemple:-

Metàfora

Al vers 2, diu que els Cabells són d’atzabeja (mineral), però en realitat es refereix al color negre Dels cabells.-

Hipèrbaton

Tota la primera estrofa. El Subjecte (“la bella Flora”) és al final, mentre que el verb (“polia”) és al Primer vers.-

Antítesi

En els dos quartets hi ha un Contrast entre els cabells negres i la pell i la pinta que són blancs.

Entradas relacionadas: