Elements resistents de les estructures entramades

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,28 KB

 
estructura: conjunt d’elements units, garanteix solidesa i estabilitat d’un objecte/construcció. /// funcions: suportar pes: pont,grua - sostenir objectes de forma estable i sense deformarse: cavallet,canelobre - contenir elements: paperera,cotxe - protegir contingut i estructura de l’acció d’elements externs: casc,ouera /// pilar,columna,pilastra: elements verticals q suporten el pes d la estructura q esta x damunt dells i el transmeten fins un nivell inferior o fins els fonaments /// pilar: quadrats o rectangulars columnes: cilíndriques,tenen fins decoratius pilastra: columnes o pilars adossats a un mur /// biga,bigueta,llinda:
elements horitzontals lineals, salven un espai entre dos suports /// bigues: recolzen en pilars,els transmeten el pes del sostre bigueta: bigues petites llinda: salven l’espai entre columnes o obren buits,finestres,portes en els murs /// massisses: murs resistents,suporten pesos i empenyiments: esglésies,catedrals /// laminars: plafons o làmines units x formar carcassa que conté i protegeix: cotxe, llauna /// barres: barres o tubs unides x suportar pesos i contenir objectes: torres estesa elèctrica,bigues,columnes /// penjades: cables i tensors x sostenir grans elements de manera estable: ponts suspesos,bastides suspeses /// esforços: accions q exerceixen les forces q actuen sobre elements d’una estructura: tracció: estiren elements:tirant compressió: aixafen elements:pilar flexió:doblegarelements:biga torsió:retorçar elements:volant cisallament: tallar elements:tisores

Entradas relacionadas: