Elements dels estats democratics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,6 KB

 

Allò que caracteritza l’Estat és el dret al poder. En l’exercici del poder, l’Estat realitza funcions diverses:

1-Estableix les lleis que regulen les relacions socials de la població. Als països democràtics, aquestes lleix són elaborades al Parlament.

2-Vetlla pel compliment de les lleis per mitjà del seu territori i també de la seva seguretat exterior: per aquesta raó, manté cossos policials i un exèrcit.

3- És responsable de l'ordre a l'interior del seu territori i també de la seva seguretat a l'exterior; per aquest raó manté cossos policials i l'exèrcit.

4- Té competència exclusiva en la política exterior; és a dir, amb la relació amb altres estats

5- Recapta els impostos, amb els quals financia els serveis i les infraestructures nacionals, proporciona les ajudes per a fomentar la igualtat entre els diferents territoris i estableix les prestacions de la Seguretat Social (subsidi d'atur, pensions, assistència mèdica).

6- Administra serveis públics, com l'educació i la sanitat, i gestiona infraestructures i equipaments col·lectius, com carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, embasaments,etc.


ELEMENTS DELS ESTATS DEMOCRÀTICS

Un Estat és democràtic quan els ciutadans/es participen en les tasques de govern.

La democràcia és directa quan els ciutadans, reunits en assemblea o per mitjà de referèndum, prenen decisions. Com que exercir la democràcia de manera directa és difícil de dur a terme, la democràcia sol ser representativa
; és a dir, els ciutadans/es designen per mitjà d'eleccions els qui exerciran la sobirania en el seu nom.

Les persones elegides formen el Parlament, que elabora i aprova les lleis i elegeix el President/a del Govern.


DIFERENTS TIPUS D'ESTATSESTATS DEMOCRÀTICS I ESTATS NO DEMOCRÀTICS

Els estats democràtics poden ser monarquies o repúbliques, estats liberals o socials, centralistes i descentralitzats.

MONARQUIES I REPÚBLIQUES


: Alguns estats democràtics són monarquies parlamentàries. En aquests estats la màxima la màxima autoritat política és el rei, però la sobirania la té el poble.

El rei regna però no governa i ha de jurar fidelitat a la constitució. El seu càrrec és vitalici i hereditari.


Entradas relacionadas: