Elements de la narrativa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

ELEMENTS DE LA NARRATIVA: Estructura: parts en que podem dividir el relat;plantejament: presentació dels fets i dels personatges.Com comença la historia;nus: fets importants del relat que viuen els personatges; desenllaç: com acaba la història, quin es el final. Narrador: Qui ens explica la història, els fets i esdeveniments.Narrador Intern: es un personatge dins del relat; en 1a persona, jo-protagonista: explica els fets el protagonista de la història, en 1a persona, jo-testimoni: explica els fets en 1a persona un personatge del relat que no és el protagonista dels fets. Narrador Extern: no es un personatge dins del relat; en 3a persona objectiva: el narrador només narra allò que veu; en 3a persona omniscient: coneix totes les circumstàncies de la història,ho sap tot i ho veu tot. Personatges: èssers que protagonitzen o formen part del relat; si ens fixem en el paper que tenen poden ser protagonistes o secundaris. Si ens fixem en la seva evolució poden ser: plans: no evolucionen, o rodons: si que evolucionen. Si ens fixem en com estan caracteritzats poden ser: caracteritzats directament: quan el lector coneix com són llegint les informacions del narrador. caracteritzats indirectament: quan el lector ha de deduir com és el personatge a través de les seves intervencions,actes,pensaments.. Espai: lloc on passa la acció, espai real: lloc creible per als lectors, espai fantastic: tots aquells llocs inventats qe no tenen cap relació amb la realitat. Temps: moment en que situem els fets narrats. Poden estar situats en el present, passat o futur. Tema: es la idea que ens volia transmetre l'autor o autora a través de l'obra, els universals humans que hi ha darrere l'argument; poden donar alguns exemples de temes recurrents al llarg de la història de la literatura: l'amor, la mort, la desconfiança.. Argument: es el resum dels fets que hi ha al relat; els autors sovint tracten els mateixos temes, però l'originalitat és saber crear un argument diferent en cada cas.

Entradas relacionadas: