Elementos, compuestos y mezclas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en gallego con un tamaño de 2,97 KB

subst¨¤ncia pura:homog¨¨nia en el canvi d'estat.presenten unes propietats caracter¨ªstiques x reconeixeles(pun fusio..)
elements quimics:n es poden descomposar en altres mens senzilles mitjansan metudes quimics habituals.
compostos quimics:substancies que es poden descomposar en elements quimics aplicant metodes quimics.ex:sucre.
mescles:formades per diferents substancies pures.heterogenies en canvi d'estat.ex:aigua ensucrada
mescles heterogenies:es distingeixen els components a ull nu.no tenen= propietats a qualsevol pun de la mescla.
suspensions:mescla heterog¨¨nia i la dimensio de les particules que estan en menys quant.(solut) es superior a1¡¤10-7m=0'00000007.
dispersions coloidals:solut te una mida entre 1¡¤10-7 a 10-9. aquestes particules no es disolen i sanomenen fase dispersa. disolvent sanomena fase dispersant.
mescles homogenies:no distingueixen els seus components a ull nuu,les seves propietats son = en tots elspunts de la mescla.
dos components basics:
disolvent i solut.2.expresio de la masa en quimica
cada atom te una masa diferent.
per saber la masa duna molecula: sumar les mases individuals dels atoms q intervenen.EX: H2O ¡ú H=2¡¤1=2; O=16¡¤1= 16
Calculs:
•grams¡ú
molecules: grams ¡¤ molecules (6'023..) ¡Â grams moleculars
•mols¡ú
molecules: mols ¡¤ 6'023¡¤1023molecules ¡Â 1mol
nombre de mols: grams ¡¤ mols (1)¡Â grams moleculars
grams: grams ¡Â 6'023 ¡¤1023
SALS:
formades per la substitucio total o parcial dels hidrogens dun acidper metall am intercanvi de valencia .ex: Fe
2(SO4)2=FeSO4
ACID SAL Hidr¨¤cids: HCl¡ú NaCl¡ú Clorur de Sodi
-hidric -ur HBr¡ú bromur H
2Te¡ú telurur
-os -it HI¡ú iodur HF¡ú florur
-ic -at H
2Se¡ú seleniur H2S¡ú sulfur

Entradas relacionadas: