Electromagnetisme i corrent altern

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,66 KB

Flux del camp magnètic (pàg. 89) :
? (weber)
S = superfície
B = inducció
cos = angle del material respecte les línies de força

Inducció magnètica (B) (pag. 91) :
? (Tesla)
N = nombre d'espires
i = intensitat del corrent
m = Permeabilitat del medi(Tm/A)
l = Longitud del solenoide en m

Intensitat magnètica (H) (pag. 92):
? (A/m) ? (A/m)

Força magnetomotriu (FMM) (pàg. 93):
?(ampere volta)
L
m = longitud mitjana circuit

Força magnetomotriu total (pàg. 93):
? (ampere volta)

Fem induida en V (pàg. 96):
? (volts)
B = inducció magnètica
v = velocitat en m/s
l = longitud del conductor en m
sin = angle que forma el vector v amb el B

Força amb que un camp atrau un objecte (pàg. 100):
? (Newtons)

Impedància (Z) (pàg. 104):
? (ampere)
V = tensió
I= intensitat

Circuit amb resistència ohmica pura: (pàg. 104)


Z= impedància
R= resistència

Circuit amb inductància pura: (p. 105)
(la bobina és ideal, resistència nul·la)

XL= reactància inductiva o inductància


Circuit amb capacitància pura: (p. 105)

Xc= impedància = reactància capacitativa o capatcitància

Potència activa (en un circuit de CA) (p. 106)
 
Potència reactiva (p. 106)


QL= inductància
QC= Capacitància
Circuit amb resistència ohmica pura: (pàg. 104)


Z= impedància
R= resistència

Circuit amb inductància pura: (p. 105)
(la bobina és ideal, resistència nul·la)

XL= reactància inductiva o inductància


Circuit amb capacitància pura: (p. 105)

Xc= impedància = reactància capacitativa o capatcitància

Potència activa (en un circuit de CA) (p. 106)
 
Potència reactiva (p. 106)


QL= inductància
QC= Capacitància

Entradas relacionadas: