El text narratiu y el significat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,28 KB

 
EL TEXT NARRATIU:presenta fets(reals o irreals)viscuts per uns pers. en un moment i en un lloc.En una narracio sempre s'explica que passa i a qui li passa.ESTRUCTURA:Introduccio:es presenta un fet.Es mostren els protagonistes,el lloc i el moment que s'esdevenen el fets. NUS: expli les accions ordenats cronologica. i que s'encaminen a resoldre el conflicte.Desenllaç:narra el final dels fets fets tot explicant com s'acaba la historia.(poden tenir títol i moralitat final)NARRADORextern:N.Omniscient: explica uns fets que ell no ha viscut directament.Sap que van fer els protagonistes i fins i tot que pensen.TIPUS N.O:(amb focalitzacio zero:ho sap tot dels personatges i sap mes coses que ells mateixos)(amb focalitzacio interna:nomes s'assoleix en els monolegs interiors)NARRADORintern:el narrador participa dels fets narrats.(N.Protagonista:participa sovint en els fets narrats) (N.Testimoni:participa poc en l'accio narrada). ESTILS: Estil directe:tambe anomenat discurs directe,presenta el que han dit els personatges de forma literal.Estil INdirecte:el narrador filtra allo que han dit els personatges.Estan fetes en passat i l'accio avança a traves del relat narrador(per la conjuncio QUE). Estil Indirecte LLiure:els personatges parlen o pensen a traves del narrador pero el lector no aprecia la seva paciencia.

EL SIGNIFICAT:s ayo k vol dir o k rprsnta 1a xaula.dfinir s explicarl k significa 1a xaula o exprsio.¿com dfinir?pr dfinir no s' an d mmoritzar ls explicaions dl diccionari i rptir-ls,sino sr capaços d'improvisar al momnt.? 1a dfinicio smpr comnça ambl trm gnric k dsigna ls xauls d'una matixa class.? idntificarl mot,dir ls caractristiks kl distingueixen d la rsta.cal evitarls errors:?no s 1a traduccio.?no s 1 exempl.?no s'inicia dient s com,s quan.?no utilitza la mateixa paraula que definim ni un derivat seu.?no pot esr la mateixa per a dues paraules diferents. EL CONTEXT: s el conjunt d'elements linguistics, i no linguistics,que acompanyen 1 paraula. TIPUS:C.Situacional:es el moment,el lloc,qui parla,els gestos de la mà..que es produeixen durant la comunicacio.C.Linguí stic:les paraules que acompanyen un mot en una frase i tot el que s'ha dit anteriorment.

ACCENT"E":agudes(numerals,gentilicis,noms de comarques, participis,derivats) planes:((neixer, deiem, esser, premer o temer),formes verbals acabades en -essim, -essiu, alguns mots: pressec, prestec) esdrui:(esglesia,cervola)ACCENT"O":agudes : (aixo,allo,..compostos de bo,so i to,..compostos de clos,cos i gros.. i participis. )planes:(estomac, furoncol,..derivats d correr,formes del verb ser.)esdru:(polvora,tombola,formula) .

Entradas relacionadas: