El paper

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,05 KB

 

Invenció de la impremta l’any 1450. Paper è material orgànic en forma de làmina, obtinguts a partir de la transformació de primeres matèries d’origen vegetal. Papers formats = k la fusta per fibres de cel·lulosa però sense lignina, una altra diferencia es que en el paper les fibres no estan alineades en una sola direcció sinó que es creuen i formen una molla densa, també en el paper la llargària de les fibres no es uniforme com en la fusta sinó hi ha una barreja de fibres llargues i curtes. El procés d’obtenció del paper usat consisteix bàsicament en separar les fibres de cel·lulosa d’altres substàncies que les acompanyen, llavors es barrejen les fibres obtingudes amb aigua i se’n obté una pasta que s’anomena pasta de paper. Pasta de paper è es aigua amb moltes fibres de cel·lulosa en suspensió. Segons el procediment utilitzat s’obtenen 3 tipus de pasta: pasta mecànica- s’obté a partir de troncs d’arbre sense escorça. Aquests troncs es van esmicolant, amb moles accionades per motors i diluint en aigua. Aquest sistema proporciona una pasta rica en fibres curtes. Pasta química – s’obté a partir de fusta trossellada, productes químics, aigua i vapor. Aquest sistema proporciona una pasta rica en fibres llargues. Pasta de recuperació – s’obté a partir de paper usat que es tritura i es mescla amb aigua. També si afegeixen productes químics per poder extreure la tinta. És el procediment que s’utilitza per obtenir paper reciclat. Propietats del paper è resistent a la tracció, tous, aïllants elèctrics, la densitat del paper es de 800 . Aplicacions del paper è escriptura: llibres, llibretes, diaris..., fotografia, embalatge (cal k siguin resistents), neteja i higiene: cal k siguin absorbents, industria: filtres del coche, laminats, filtre de la cafetera... i decoració: papers pintats. Per fabricar 1 Kg de paper a partir de pasta química es necessita: 3 Kg de fusta, 8 kWh energia elèctrica i 440 l d’aigua. A partir de pasta de recuperació: 1 Kg de paper usat, 3 kWh energia elèctrica i 2 l d’aigua. Impacte ambiental è consum de fusta, consum d’energia, consum d’aigua, contaminació, però hi ha algunes formes de reduir aquest impacte: utilitzar pasta mecànica millor que química, utilitzar paper reciclat o paper ecològic, utilitzar-los per les dues cares, reutilitzar-lo sempre que sigui possible i llençar-lo al contenidor blau perquè es pugui reciclar.  

Entradas relacionadas: