Ekosistema definizioa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,24 KB

HARREMAN INTERESPEZIFIKOAK


MUTUALISMOA (+,+): Bi organismoek onura lortzen dute. Elkarren arteko erabateko menpekotasuna behar EZ duen laguntza harremanda da.Ez dute zertan elkarrekin bizi behar (cocodrilo y el pajaro)

SINBIOSIA (+,+): Parte hartzen duten organismoen elkarren arteko laguntza harremana da hau. Organismoak ezin dira euren kabuz aldenduta bizi. (lienak)

KOMENTSALISMOA (0,+): Bi izaki bizidunetatik batek onura lortzen du bestea kaltetu gabe.Adb. Marrazoak eta erromeroak


PARASITISMOA (-,+): parasitoak onura lortzen du ostalariatik honen kaltea eraginez. Normalean parasitoak ez du ostalariaren heriotza eragiten.

HARRAPARITZA (HARRAPAKARI-HARRAPAKINA) (--,+): izaki bat besteaz elikatzen da.

LEHIA (+,-): bi espezie edo gehiago (edo espezie bereko organismoak) baliabide berdinagatik borrokatzen dute: janaria, espazioa...

3. ZIKLO BIOGEOKIMIKOAK

Zenbait elementu kimikok (karbono, oxigeno, nitrogeno, fosforo, sufrea, …)
ekosistema bateko biozenosian eta biotopoan zehar egiten dituzten ibilbideei deritzo. Hauetako elementu batzuk nahiko eskasak dira ekosistemetan.


4. SEGIDA EKOLOGIKOAK

Segida ekologikoa ekosistema batean denboran zehar gertatzen diren aldaketak dira. Bioaniztasun gutxiko ekosistematik abiatuta, bioaniztasun handiko batean amaitzeko joera dute ekosistemek. Egoera honi erregresio izena ematen diogu.
Ekosistema bat segida ekologikoaren azken mailara iristen denean erabat garatuta dago eta
klimax komunitate izena ematen zaio.


5. BIOANIZTASUNA

Ekosistema bat segida ekologikoaren azken mailara iristen denean erabat garatuta dago eta klimax komunitate izena ematen zaio.Bioaniztasun handiagoa duten ekosistemei espezieen galerak kalte txikiagoa eragiten die, bioaniztasun txikiagoa dutenekin konparatuta.


6. MUNDUKO BIOMAK

Biomak antzeko ezaugarri ekologikoak eta klimatikoak dituzten area geografiko handiak dira. Bioma bakoitzak landare, animaliak, lurzoru eta klima mota homogeneoak izan ohi ditu.

7. GIZAKIAREN ERAGINA EKOSISTEMETAN

Hainbat giza-jarduerek ekosistemen gaineko eragin kaltegarria izan dezakete. Eragin hau geroz eta handiagoa da, gizakien populazioa handitzen ari delako.

Ekosistemek jasotzen dituzten kalte edo inpaktuak honakoak izango lirateke.

  • ESPEZIEAK IRAUNGITZEA (SUNTSITZEA)

Espezie bat iraungitzea espezi hori galtzea da. Eboluzio-prozesuari loturiko iraungitzea albo batera utzita giza-jaduerak gure polanetako hainbat espezie iraungitzea eragin du. Kausak: baliabideak gehiegi ustiatu,

Entradas relacionadas: