ekono

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 15,21 KB

 

7.GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA

Giza baliabideen kudeaketa: enpresaren giza elementuarekin lotutako erabakien, ekintzen eta politiken multzoa, enpresaren produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzea xede duena.

Zenbait funtziok betetzen dute, besteak beste:

  • Laneko giro ona eta gogobetetzea

  • Langileen administrazioa

  • lan-harremanak

  • Laneko arriskuen prebentzioa

  1. LANEKO GIRO ONA ETA GOGOBETETZEA

Giza baliabideen kudeaketa-funtzio horren helburu nagusia da lanean giro ona lortzea, langileen gogobetetzea lortzen lagunduko duena. Hainbat faktorek eragiten dute lanean giro ona izatea eta langileak gogobetetzea sentitzea, horietako bat lanbizitza eta familia-bizitza bateragarri egitea da. Bateragarri egitea hau da funtsean: Familiako bizitzaren kalitatea hobetzea lanean zenbat neurri hartuz. Adibidez, ordutegi malguak ezartzea, pertsonei familiaz gozatzeko aukera emateko. Telelanak ere langileen bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarri egiten laguntzen du. Telelana etxetik lan egitea da. Lan egiteko modu berri horri esker, profesionalek hobeto optimizatzen dute denbora.

B) LEHEN ADMINISTRAZIOA

Funtzio horren bidez, enpresako langileei dagozkien izapide juridiko eta administratibo guztiak kudeatzen dira, zenbait arlotan multzokatuta:

  • Hautaketa-prozesuak egitea eta kontratuak formalizatzea.

  • Nominak eta bizarte-aseguruak izapidetzea.

  • Langileen eskubideak eta betebeharrak kontrolatzea: oporrak, amatasun-baimenak, etab.

HITZARMEN KOLEKTIBOAK

Jarduera-sektore bateko langileen ordezkariek eta enpresako ordezkariek adosten dituzten hitzarmenak dira (negoziazio kolektiboak). Haietan zehazten dira epe jakin bateann aplikatuko diren lan-baldintzak eta bizikidetza-arauak Hitzarmen kolektiboetan adosten den orok errespetatu egin behar ditu Langileen Estatutuan agertzen diren arauak, eta inola ere ezin ditu hartan ezarritako baldintzak okertu.

LAN KONTRATUA

Langilearen eta enpresaren arteko akordio bat da, eta kontratu horretan, besteren kontraturako lan-harremanaren ezaudarriak hitzartzen dituzte, betiere enpresari edo jarduera-sektoreari dagokion hitzarmen kolektiboan adostutako gutxieneko baldintzak errespetatuz. Zenbait kontratazio modalitate daude, bi multzotan bana daitezke:

-Iraupen mugagabeko kontratuak: Kontratu horietan ez da zehazten kontratua noiz amaituko den. Kontratu finko ere esaten zaie, enpresako plantilla finkoa edo egonkorra osatzen duten langileek baitaukate horrelako kontratua.

-Aldi baterako kontratuak: Lan-harremanaren amaiera-data zehazten da kontratu horietan. Kontratu mota horien artean, beste bi talde bereiz daitezke: iraupen mugatuko kontratuak eta prestakuntza kontratuak.

SOLDATA

Soldata langileek bere lan-zerbitzuak besteren kontura emateagatik dirutan edo gauzetan jasotzen dituen ordainsariak dira, izan benetan egindako lanagatik zuzenean jasotzen dituenak, izan lantzat konta daitezkeen atseden-aldiengatik jasotzen dituenak. Nomina edo soldata ordaindu dela egiarazteko ordainagiria dokumentua enpresak langileari ematen dio, soldata ordaindu dutela adierazteko. Eredu ofizial jarraitu behar dio.


C) Lan Harremanak :

Lan harremanak langileak eta empresa lotzen dituzten jarduerak dira, eta langileen ordezkarien bitartez egiten da, empresa batzordearen, langileen ordezkarien eta bitarteko sindikalen bidez.

Sindikatua:


langilen elkarte bat da, langile horiek dituzten interés komunak defendatzeko. Sindikatuek langileen aldarikapen ekonomikoak, sozialak eta politikoak defendatu eta lortzea dute helburu. Langileen oinarrizko eskubide bat sindikatu askatasuna da.

Negozio kolektiboa,empresa talde batean jarduera ze baldintzan gertatuko den adosteko lanfileen eta enpresaburuen arteko akordira iristeko prozesua da.

Greba langileek protesta egiteko erabiltzen duten baliabide bat da, enpresak beraien eskaerak onartzeko.

D) Laneko arriskuen prebentzioa

Laneko arriskuen prebentzioa laneko baldintzak hobetzea helburua duen jarduera da, langileen osasunaren eta segurtasunaren babes maila handitzeko.

7.2 Giza Baliabideen Motibazioa

Lan motibazioa: Langileak jasotzen dituen estimuluak lan eremuan modu jakin batean jokatzera bultzatzen dutenak. Langileari lana ongi betetzeko behar duen bultzada ematen dioten tresnak:

A)Dirua


: Dirua motibazio iturria izan dadin langileak hauteman behar du empresa konturatzen dela lanean egiten duen ahaleginaz eta horregatik ordaintzen diote gehiago.

B)Lan harreman ona


: Langileak, lanean, giro ona badu pertsonen arteko komunikazioa bultzatzen ditu eta gogobetetze gehiago ekarriko dio lanak.

C)Etorkizunerako itxaropenak


: Langileak hobetzeko eta lanbidean gora egiteko aukerak baditu motibazio handiago izango du.

D)Lanaren aitorpena

kontuan hartu behar da pertsona bakoitzak bere lan postuan zer ahalegin egiten duen, enpresan duen lekua eta ahalegin hori modu batean edo bestean saritzea.

E)Lankidetza lanean


: Etorkizunerako zereginak eman behar dira, funtzioak bete pertsona batzuen esku utzi, hórrela langileek entituko dute erakundearen parte direla eta beren laguntza beharrezkoa dela empresaren funtzionamendurako.

Entradas relacionadas: