Ekono

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 8,19 KB

 

8. MERKATURATZE-ARLOA

Merkaturatze funtzioa:


enpresak ekoizten dituen ondasunak
eta zerbitzuak kontsumitzaileengana heltzeko egin behar diren jarduera
guztiak. Funtzio hori merkaturatze-arloak betetzen du.
Produktu baten eskari osoa edo globala:
Kontsumitzaileek aldi jakin batean egiten dituzten erosketa guztiak.

Merkatu-azterketa:


ingurune orokorrari, lehiakideei eta kontsumitzaileei buruzko informazioa bildu, landu eta aztertzea.
Faseak--> 1. Azterketa-ereduaren helburua zein den erabaki/ 1. Azterketa eredua diseinatu (Enpresaren barne informazioa; Aurrez argituratutako datuak; Enpresaz kanpo egindako ikerketak)/ 3. Datuak bildu (Lehen mailako datuak; Bigarren mailako datuak)/ 4. Datuak analizatu eta interpretatu/ 5. Emaitzak aurkeztu.

Merkatu segmentazioa:


ondasun edo zerbitzu baten aurrean antzeko portaera duten kontsumitzaile taldeak identifikatzea. 

Marketina:


enpresa batek kontsumitzaileen  premiak eta nahiak asetzeko egiten dituen jardueren multzoa, enpresak irabaziak lortzeko helburuz.

Marka:


enpresak ekoizten dituen ondasunak eta zerbitzuak identifikatzea xede.

Prezioa:


ondasun edo zerbitzu baten erosleak, horren truke, saltzaileari ematen zaion diru-kantitatea.

Eskariaren prezio- elastikotasuna:


eskatutako kantitatearen portzentajezko aldaketaren eta prezioaren portzentajezko aldaketaren arteko zatiketaren emaitza.

Sustapena:


enpresak preduktua merkatuan ezagutarazteko, irudia indartzeko edo salmentak handitzeko, jendea produktu erostera bultzatzeko helburua lortzeko baliabideak.
Publizitatea: mezu bat zabaltzeda, ordainduta eta masa-komunikabideak erabiliz (irratia, TV, prentsa..).

Salmenten sustapena:


produktu baten salmentak handitzeko helburuz, enpresak denbora batean egiten dituen merkaturatze-jardueren multzoa.

Salmenta pertsonala:


bezeroa informatzea, erakartzea eta konbentzitzea, produktu bat erosteko, saltzailearekin zuzenean harremanetan izanda.

Publicitya:


enpresa bati buruzko informazioa ematen duen sustapen-tresna, komunikabide batean zabaldu eta enpresaren aldeko iritzia sortzea lortzen du.
Merchandisinga: salmenta-puntu batean produktu bat saltzen laguntzen duten baliabideen multzoa.

Salmenta-puntua:

kontsumitzaileak erosketa-ekintza egiten duen lekua.

Marketin-plana:


enpresaren politika komertziala arautzen duen dokumentua, helburuak, ekintzak eta horiek gauzatzeko ekintzak zehaztuta dauden egutegia da.

Merkataritza elektronikoa:


ondasuna eta zerbitzuak bitarteko elektronikoak erabiliz (=internet) salerostea.

6. EKOIZPEN ARLOA:


Ekoizpen prozesua:


produktu bat egiteko beharrezkoa diren jardueren sekuentzia.

Teknologia eta berrikuntza teknologikoak (I+G+B):


Teknologia emaitza bat lortzen laguntzen duten jakitzen eta prozeduren multzo bat da. Emaitza hori produktu berri bat sortzea edota ekoizpen prozesua bera hobetzea izan daiteke.

Aldaketa tekniko berri bat lehen aldiz empresa batean sartzeari deritzo berrizkuntza teknologikoa.
Prozesuan nahiz produktuan gerta daiteke berrikuntza hori.

Produktibitatea:


Ekoizpen faktore baten produktibitatea

Ekoizpen faktorearen unitate bati (lana, kapitala) atxikitako ondasun baten ekoizpen kopurua.


11. FINANTZAKETA- ETA INBERTSIO- ARLOA

Erreserba:


enpresak banatu gabeko mozkianak. Mozkinak emaitza ekonomikoetatik lortzen dira, eta emaitza, jarduera eginez.

Amortizazioa:


ibilgetuak ekoizpen-prozesuan galtzen duen balioaren arabera kalkulatzen da.

Hornidurak:


enpresaren emaitzaren zati bat da. Enpresak funts bat sortzen du oraindik gertatu gabeko zenbait galerari edo etorkizunean izan daitezkeen gastuei aurre egiteko.

Epe luzerako besteren finantziazio-baliabideak

Epe luzerako maileguak:


enpresak maileguak eskatu bankuei finantziazioa lortzeko. Diru hori itzuli behar, interesekin batera.

Jesapenak:


kreditu-tituluak dira (obligazioak, bonuak..)Partikularrek eta beste enpresek erosten dituzte, interes baten truke.

Leasinga:


enpresa finantzatzeko sistema. Leasing-enpresa finantza-erakunde bat da, ondasunaren erosketa finantzatzen du, enpresa bezeroari ematen dio alokairu baten truke. Alokairu-aldia amaitzean, ondasuna leasing-enpresari itzul dakioke, edo, erosi, kontratuan zehaztutako prezioan.

Rentinga:


kontratuan, epe jakin batean hileko errenta finko bat ordaintzeko konpromisoa hartzen du errentariak, eta renting-enpresak zenbait zerbitzu eman behar dizkio. Kontratua amaitzean, errentariak ez du ondasuna erosteko aukerarik (ekipoak ordezkatu edo kontratua berritu dezake).

Epe laburreko besteren baliabideak

Efektu-deskontua

Faktoringa

Confirminga

Entradas relacionadas: