Ejmplos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 3,76 KB

NOMINALIZACION-Tzea-ahaztu/alferrik izan/atsegin izan/beharrezkoa izan/bururatu/debekatu/erabaki/erraza izanezinzkoa izan/gomendatu/gustatu/hobe izan/interesgarria izan/kaltegarria izan/komeni izan/lortu/merecí izan/nahi/pentsatu/normala izan/ona izan/otu/txarra izan/zaila izan/ Tzen-ahalegindu/ahaztu/amaitu/ari izan/aspertu/egon/eman/etorri/gogaitu/hasi/ibili/ihardun/Ikasi/irakatsi/jakin/jarraitu/joan/lagundu/nekatu/ohiitu/saiatu/segitu/utzi(permitir-zer nori nork//dejar axiend algo(nr nrkTzera-adoretu/ausartu/behartu/bidali/bottxatu/bultzatu/eakrri/eraman/etorri/gonbidatu/iritis/heldu/joan/kondenatu/ohitu/zigortuTzeko- ardua izan/asmoa izan/astia izan/aukera izan/beldur izan/esan/eskatu/gai izan/gauza izan/gertu egon/gogoa izan/joera izan/lotsa izan/ohitura izan/premia izan/prest egon/Tzeak-beldurtu/eduki/esan nahi/harritu/konpondu/mindu/ukan/Tzeatik-bizi izan/etorri/heldu/igaro/iragan/itzuli/libratu/Tzeari-ekin/iritis/uko egin/utzi(djar axer alg)-z-nori-nrkTzeaz-aspertu/arduratu/gogaitu/gooratu/kezkatu/nekatu. BALDINTZA(tengokokoizango)Alegiazko(2)-**1.pone ko/go///2.se kita (-e)n.si e es d zuek o aiek no.///3.se poen ba///4.la z de 3persona s cmbia x L**1.pone ko/go///2.kita (-e)n//3.añade -ke(-nor sistema poen TEKE n de+ KETE/nor nork si la 3 persona n tiene s pne KE delnt dl nork/entre TU y Ke s pone Z.)/4.z de 3 persona s cmbia x L.Irreal(3)-**1.pone infinitivo///2.auxiliar infinitivo///**1.pone ko/go///2.añade (-E)N a los k acbn en KE/cmbia L x Z.

-N MODUAN/BEZALA-(como)*gurasoek errepikatzen duten moduan,ikasketak behar-beharrezkoak dira -(A)REN ARABERA(según)- -n ERARA/LEGEZ/ANTZERA- EZ BEZALA)a diferencia de)-arrainak,beste animaliak ez bezala,ur azpian bici dira (-E)NEZ-como-dirudienez*autorik ez daukagunez oinez joan beharko..(como n tnms coxe tndrems k ir.. (-E)LARIK-tniedno**ez Daniela..(sin sber k) GABE-)sin)-kalera irten da gurasoei ezer esan gabe-a salio a l calle sin dcir..1.nori ez zaio gertatu,noizbait,â¦?niri,zoritxarrez,behin baino gehiagotan. 2.telebista bidez ez omn da ezer ikasten,,baina egia da..(x medio tv n aprende na,peo es verdadâ¦)//motor.badakigu kasko beharrezkoa yugula(motosristas sbms k casco es necesario)//aldeko argudioak y kontrako// 3.cncluison/cnsecuencia-hasteko/lehenengo eta behin(n1er lugar)/ezer baino lehen(aants k na)//*continuacion-honen ondorioz(cm cnsecuencia)/horren haritik(cm cnsec d esto)/hariberetik(sguiendidea)/era berean(dl msm modo)/finalizacion-ordena-ald batetik..bestetik(x un lao)/era berean(dl msm modo)/razons-horregatik(x eso)/hori dela eta(dbdo a eso)/beraz(x tanto)contrponer-baina(pero)/hala ere(sn embargo)/edonolla ere(fdd cualkier modo)/repetir-zehatzago esanda(+cncretnt)/beste era batera esanda(dixo d otro modo)/gainera(ade+)cmbair idea(beste aldetik(x otro aldo)ejmplos(sate baterako(x ejem)/duda-seguramnte(seguruenik)/beharrezkoa da garbi uztea(es necesario djr claro)opinio-batzuen iritzis(n opinion d algns)/antza denz(sgn parece)

Entradas relacionadas: