Eines edat moderna

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,46 KB

 

LA PREHISTÒRIA:


El període prehistòric comprèn, aproximadament, des de fa 2 o 3 milions d'anys fins el 3.000 aC, quan es va desenvolupar l'escriptura. És a dir, la prehistòria és el període que va transcórrer entre l'aparició dels primers homínids i l'elaboració dels primers testimonis escrits. Els primers homínids eres nòmades, la seva motivació principal era la supervivència i les seves activitats s'orientaven a la caça i la recol·lecció de fruits silvestres.

Descobriment clau:

El domini del foc. 100.000 aC.

La primera revolució tecnològica es va produir fa uns 10.000 anys quan els éssers humans van desenvolupar les tècniques agrícoles i van passar de ser nòmades a sedentaris, és a dir, es produeix un gran canvi social.

Al 8.000 aC va néixer la ramaderia i va suposar un pas més envers la seguretat i el sedentarisme perquè ja no calia sortir a caçar per obtenir proteïna animal.

Al 5.500 aC apareixen els primers monuments megalítics, la majoria monuments funeraris. Al 5.000 aC inventen els primers sistemes de reg per l'agricultura.

L'EDAT ANTIGA:


Aquest període comença amb els homes sedentaris i amb l'aparició de l'escriptura.

Aquesta època està marcada pel sorgiment de les primeres ciutats-estats (Grècia) i la conformació dels primers estats territorials (Roma), és a dir, les primeres civilitzacions. 

Invent clau:

 La roda.

En aquell temps, es desenvolupen les màquines simples.

L'EDAT MITJANA:


Aquesta època medieval situada entre l'edat antiga i l'edat moderna comença amb la caiguda de l'imperi romà (any 476) al segle V i finalitza amb la caiguda de Constantinoble (any 1453) i el descobriment d'Amèrica (any 1492) al segle XV. 

Invent clau:

 La impremta. Els caràcters d'impremta es van desenvolupar en primer lloc a la Xina abans de l'any 1000, tot i que la impremta moderna desenvolupada per Gutenberg va sorgir a mitjans del segle XV. 

L'EDAT MODERNA I EL SEGLE XIX:

Aquest període s'inicia amb les grans invencions del renaixement i culmina amb els assentaments colonials a Amèrica, Austràlia i Àfrica. És l'època de la primera revolució industrial a Anglaterra a finals del segle XVIII.

Invent clau


La màquina de vapor. Va permetre el pas d'una economia agrícola tradicional a una altra basada en la producció a gran escala. 

ELS SEGLES XX i XXI:

Característiques de l'època: Mundialització de les relacions entre els pobles i la revolució de les comunicacions. Progressos de la tècnica i la ciència. Món amb moltes desigualtats. El creixement industrial afecta el medi ambient.

Invents clau:


 Ordinador personal, l'any 1981, i Internet a partir del 1984.

LA LLEI D'OHM:


IR = ΔV

POTENCIA ELECTRICA:


P = VI

ENERGIA DISSIPADA:


E= P·t

CÀRREGA I DESCÀRREGA D'UN CONDENSADOR:


Τ = R · C

TRANSISTORS CALCULAR: Ic = Ib · β,


Ie= Ib + Ic

Entradas relacionadas: