Egoera balantzea

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 36,18 KB

 1. Zeintzuk dira enpresa sortzeko tramiteak

  1. Enpresarioa bakarrik bada

   1. Konstituzio-eskrituren idazketa eta bere onespena notario aurrean

   2. Ondare-eskualdatzen eta ekintza juridiko dokumentatuen zerga likidatu

   3. Eskriturak merkatal erregistroan inskribatu

  2. Enpresak bazkide bat baino gehiago

   1. haziendan:kodigoa lortu, aktibitate ekonomikoen zergak alta eman

   2. gizarte asegurantza:  enpresa langileak kontratatu eta afiliatu

    1. autonomoak ere ordaindu behar dute

   3. udaletexean aktibitate baimena lortu obrak egiteko lizentzia

   4. inem: emen langileen kontratuak erregistratu

   5. merkatal erregistroa:eskritura enpresarena eraman eta registratu

   6. lokala: erosi edo alokatu

 2. Zeintzuk dira pertsonalitate juridikoa lortzeko tramiteak? Eta enpresa martxan

jartzeko tramite orokorrak?

  1. elkarteek hainbat tramite bete behar dituzte pertsonalitate juridikoa lortzeko. Banakako enpresariek eta ondasun komunitateek ez dituzte bete behar tramite hauek:

   1. izenaren edo arrazoi sozialaren ziurtapena negatiboa

   2. banketxean kontu bat irekitzea

   3. konstituzio-eskrituaren idazketa

   4. eskritura publikoen onespena

   5. ondare-eskualdatzen eta ekintza juridiko dokumentatuen zerga likidatu

   6. eskriturak erregistroan inskribatu


  1. enpresan martxa jartzeko tramiteak

   1. hazienda egingo diren tramiteak

   2. gizarte asegurantzaren aurrean egin behar diren tramiteak

   3. eusko jaurlaritzaren lan eta gizarte segurantzaren sailaren aurrean egin behar diren tramiteak


 1. Zeintzuk dira enpresa finantzatzeko iturriak

  1. Fondo propiak

   1. Kapital ekarpenak

   2. Autofinantziazioa (ekitaldiaren emaitza, amortizazioak)

  2. Besteen fondoak

   1. Banku komertziala

   2. Banku publikoa

   3. Leasing

   4. Obligazio jaurkipena

   5. Factoring

   6. Hornitzaile kredituak

   7. Laguntza eta subentzioak

   8. Kapital arriskuko elkarteak


 1. Zer da leasing-a?

  1. Enpresa batek alokatzen duen ondasun bat, kuotaka ordaintzen duelarik, bukaeran aukera izanda erosi ahal izateko


 1. Nolako subentzioak egon daitezke enpresa batean

  1. ematen dituen egituraren arabera

   1. Lurralde autonomokoak

   2. Estatuak

   3. Komunitarioak

   4. Lokalak

  2. Duen egituraren arabera

   1. Subentzio finantzarioak

   2. Zerga eta tributuen gutxitzeak

   3. Maileguak interes tasa baxuan

   4. Gizarte segurantzaren kuoten bonifikazioa

   5. Materia eta ekipamendu batzuen erosketetan primak

   6. Dohainik emandako lur eta ibilgetuak

   7. Formakuntza

   8. Aholkularitza

 2. Zer da enpresa batean egiten den eskaera eta nola egiten da

  1. enpresa batek erosketa bat egin nahi duenean dagokion eskaera egin beharko dio saltzaile edo hornitzaileari. Eskaera era desberdinetan egin daiteke

   1. ordezkari baten bidez, honek beteko du eskaeraren-agiria

   2. hitzez edo telefonoz:ondoren idatziz egiaztatzea komenigarria da

   3. imprimaki baten bidez, bertan jaso behar diren datuak ondorengoak dira:

 • saltzailearen eta eroslearen identifikazio datuak

 • eskaeran data eta zenbakia

 • eskatutako artikuluen zerrenda, bakoitzaren kantitatea zehaztuz

 • bakoitzaren prezioa(banakakoa edo totala)

 • artikuluak bidaltzeko modua eta entregatu behar diren lekua eta data

 • ordainketaren baldintzak

 • gastuak (garraioa, aseguruak,enbalajeak…) noren kontura diren zehaztu

 • aplikatu daitezken deskontuak

 • igorlearen sinadura

 1. Zer da albarana eta faktura

  1. Albarana bezeroak erosketa baten ondoren artikuluekin batera iristen zain papera da, eta honek bi helburu ditu, lehenengoa biltegitik irten dela ziurtatzea eta bigarrena berriz erosleari artikuluak entregatu zaizkiola ziurtatzea. Dokumentu honek 4 kopia izaten ditu

  2. Faktura salerosketa baten ziurtatze agiria da. Atal hauek ditu

   1. Fakturaren zenbakia eta seriea

   2. Eroslearen eta saltzailearen identifikazio datuak

   3. Eragiketaren deskribapena

   4. BEZari dagokion kuota eta tasa, edota “BEZa barne” baimenduta egon ezkero

   5. Fakturaren igorpen lekua eta tasa


 1. Zer da txekea eta zer motatakoak daude?(Nominatiboa,al portador, )

  1. ordainketa egiteko agiri bat da, beti kontu korronte baten aurka emanda.

   1. Nominatiboa, pertsona bakar batek jaso dezake, txekean jartzen duen izenak

   2. Al portador, txekea daramanak kobratu dezake

   3. Txeke gurutzatua, kontu batetik bestera doa

 2. Zer da abal-a?

  1. txeke baten ordainketa abal batekin bermatu daiteke, bai zenbatekoa osoarengatik edota zati bategatik abala txekearen atzekaldean zehazten da, abalemaileak sinatu egin behar duelarik→ abala, letraren ordainketarako berme edo garantia bat da→ abalemailea letra bat ordaintzea konprometitzen da igorpendunak ez badu ordaintzen. Beste edonor ere abalatu daiteke

 3. Definitu ezazu enpresa baten balantzea

  1. Balantzea enpresaren egoera ekonomikoa agertzen den dokumentu bat da, honek duen ondasunarekin eta zergekin. Honekin kalkulatu egiten da nolakoa den egoera ondasunen eta zergen arteko erlazioa ikusita

  2. Une batean enpresak dituen ondasunak, eskubideen eta betebeharren azalpena da. Beraz enpresa batek dituen ondasunak eta eskubideak baldin badira betebeharrak baino gehiago, orduan enpresaren egoera ona da.

Entradas relacionadas: