E.f

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,15 KB

Beneficis entrenament resist·Augment volum cardiac que permet al cor rebre mes sang i expulsar un volum de sang mes gran en cada sistole
·Enfortiment de les parets del cor
·Disminucio de la freqüencia cardiaca.El cor es torna mes eficient i hi ha un estalvi d'energia durant l'esforç fisic
·Increment de la capil·laritat,per l'augment d'oxigen al muscul esqueletic
·Incidencia positiva en el sistema respiratori.Millora de la capacitat pulmonar
·Activacio dels organs de desintoxicacion per a eliminar substancies sobrants
·Enfortiment del sistema muscular
·Activacio del metabolisme
·Augment del colesterol HLD i disminucio del LDL
·Mes participacio metabolica dels lipids per a obtindre energia
·Millor eliminacio de lactat de la sang,cosa que possibilita una recuperacio millor i mes rapida

Millorar la força
·
Repeticio:son moviments identics que provoquen una mateixa contraccio muscular
·Serie:es la tanda de repeticions que es poden portar a terme amb la mateixa carrega
·Carrega:es la resistencia imposada al muscul
·Maxima repeticio:es el treball que es realitza una sola vegada,sense posibilitat de repetir-lo sense la recuperacio necessaria
·Intensitat:es la regulacio de l'esforç,prenent coma a referencia la maxima repeticio
·Volum:es la quantitat total de kg alçats en un temps determinat
·Circuit:es un dels metodes utilitzats per a la realizacio d'activitats relacionades amb el desenvolupament de la força.Es basa a efectuar els exercicis en un ordre preestablert i amb una intensitat condicionada pels objectius desitjats

Entrenament velocitat
1. L'aprenentatge i assimilacio de la tecnica permeten un major aprofitament de les qualitats de l'esportista
2. El treball qualitatiu ha de prevaldre sobre el quantitatiu
3. L'entrenament que assegura que estas treballant per damunt del 85% i molt a prop del 100% es aquell en que hi ha descansos prolongats abans de poder fer un esforç similar
4. La concentracio permetra a l'esportista centrar l'atencio en aspectes rellevants abans de la carrera i durant aquesta
5. La capacitat de relaxacio de la musculatura que no es contrau en fer un moviment es un factor que afecta posit o negat els resultats

Flexibilitat
· Treball actiu
:es porta a terme mitjançant un estirament actiuc.Es contrauen el musculs oposats als que es vol estirar
· Treball passiu:tracta de relaxar la zona sobre la qual incidim,aprofitant la gravetat i el pes del cos o l'ajuda d'un company
· Stretching:necessita la capacitat de contraure i relaxar la zona sobre la qual es treballa
1. Tensio:exercir força en el grup muscular contra un obstacle amb la major intensitat possible,agüantant 10-30"
2. Relaxacio:descans 2-3"
3. Extensio:estirar suaument el muscul tot el que es puga,el mateix temps que estigue en tensio
· PNF o Facilitacio Neuromuscular Propioceptiva:es un metode que procura activar els mecanismes neuromusculars.Mobilitza i estabilitza les articulacions,alhora que augmenta la força,resistencia,coordinacio i relaxacio del muscul.
1. Estirament no molt forçat del muscul que volem treballar
2. Contraccio isometrica;sense desplaçament,de 7-8",del grup muscular
3. Relaxacio absoluta de 5"
4. Agument de l'estirament del muscul sobre el qual treballemConcepto de RESISTENCIA
La resistencia es la capacidad se soportar la fatiga en
esfuerzos relativamente largos y/o de recuperarse
rápidamente una vez finalizados
. Sin embargo en la
práctica la resistencia puede abarcar una enorme serie
de actividades, desde , por ejemplo, la resistencia a la
velocidad necesaria para un corredor de 100m. cuyo
esfuerzo no es más largo que unos 10-13”, hasta la
resistencia de un maratoniano, cuyo esfuerzo dura varias
horas. Es necesaria por lo tanto una
clasificación.
Factores
La resistencia es una capacidad física básica y depende
de:
- la disponibilidad de energía del músculo
- la eficiencia de los mecanismos de suministro y
aprovechamiento de esta energía
.
El oxígeno es el elemento fundamental para la producción
de energía en el músculo. Clasificaremos los tipos de
resistencia con arreglo al suficiente o insuficiente aporte
de oxígeno al músculo.
Resistencia aeróbica
Es cuando el aporte de oxígeno al músculo es
suficiente
. Son esfuerzos realizados a una intensidad alta
media o baja de 3’ en adelante. Este tipo de resistencia
dependerá de la capacidad del cuerpo para obtener
oxígeno en los pulmones
(aparato respiratorio), de la
capacidad para transportarlo al músculo (
aparato cardiocirculatorio),
y de la capacidad para utiliizarlo
adecuadamente en el músculo
(aparato múscular).
Resistencia anaeróbica
Este tipo de esfuerzos se realizan en ausencia de un
aporte suficiente de oxígeno al músculo.
Son esfuerzos
realizados a submáxima una intensidad entre 20” y 3’. En
este tipo de esfuerzos se produce una acumulación de
ácido láctico en el músculo, debido a la gran cantidad de
energía solicitada.

Entradas relacionadas: