Eee

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,67 KB

 
Segons la funció, les neurones es classifiquen en:

- Sensitives: Condueixen la informació la informació des dels receptors fins als centres nerviosos més importants.
- Motores: Transmeten les ordres als òrgans efectors.
- Intercalars o d'associació: Connecten les neurones sensitives amb les motores i el localitzen en els centres nerviosos superiors.
Sinapsis: Connexions funcionals que s'estableixen en les neurones.
Espai sinàptic: Estret espai entre les neurones.
Divergents: Transmeten el corrent procedent d'un lloc determinat a diversos òrgans.
Convergents: Condueixen els impulsos nerviosos procedents de distints llocs cap a un únic òrgan.

Sistema nerviós central: Centres nerviosos encarregats d'integrar la informació rebuda, de coordinar-la i d'elaborar respostes.

. El crani i la columna vertebral en l'interior dels quals s'allotja.
. Tres membranes, denominades meninges situades entre la protecció òssia i els òrgans nerviosos. Entre les meninges hi ha el líquid cefaloraquidi que amorteix l'efecte dels colps sobre els centres nerviosos.

. La medul·la espinal és un cordó nerviós que recorre l'interior del canal format per la columna vertebral.
. Epèndima: Recorre de dalt a baix la substància grisa i conté líquid cefaloraquidi.

Les funcions de la medul·la són les següents:
. Du a terme actes reflexos. Sanomena així l'elaboració d'una resposta davant d'un estímul sense la participació del cervell.
. Condueix els impulsos sensitius cap al cervell i les ordres motores procendents d'aques als òrgans efectors.

. L'encèfal és la part del sistema nerviós central allotjada dins del crani o caixa cranial. Es diferències quatre regions: el bulb raquidi, el tronc celebral, el cerebel i el cervell.
. El bub raquidi constitueix la prolongació de la medul·la. Dins seu hi ha unes quantes zones de substància grisa envoltades de substància blanca.Entradas relacionadas: