Economia i socials: resum, inflació, agents econòmics i globalització

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,71 KB

Resum de socials

L'activitat econòmica

L'economia és l'administració ordenada dels béns i serveis d'una comunitat (estat, establiment, família, etc).

 • Els bens són mercaderies o elements físics: un cotxe, la collita de gira-sol.
 • Els serveis són activitats que unes persones proporcionen a la resta de la societat: serveis educatius, sanitaris, transports.
 • L'oferta és la quantitat d'un producte que el venedor posa en venda: la demanda.

Inflació i deflació

- La inflació és un desequilibri econòmic caracteritzat per una alça general dels preus causada per l'excés del poder de compra.

- La deflació és una situació en què la baixa de preus determina un augment del valor dels diners.

Fases de l'activitat econòmica

Producció: és el conjunt d'activitats necessàries per obtenir un bé o un servei.

Distribució: engloba les activitats que posen en contacte el productor i el consumidor d'un bé o servei.

Consum: és l'adquisició d'un bé o servei.

Agents econòmics

Les persones: porten el seu treball a les empreses o a l'estat a canvi d'un salari i consumeixen els béns o serveis que produeixen les empreses.

Les empreses: produeixen béns i serveis i els distribueixen a canvi d'un benefici.

L'estat: elabora la política econòmica i produeix i distribueix béns i serveis.

Els factors productius

Recursos naturals, treball, capital i tecnologia.

Liberalització dels intercanvis

- Noves potències, més comerç, més producció, integració econòmica, cultura i societat global.

Els organismes que dirigeixen l'economia mundial

Banc Mundial és l'encarregat de donar crèdits als països en vies de desenvolupament.

G-20: Arabia Saudita, Argentina, Austràlia, Brasil, Xina, Corea del Sud, Índia, Indonèsia, Mèxic, Sud-Àfrica, Turquia, Espanya més el G-8

G-8: Alemanya, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Japó, Regne Unit i Rússia.

Llibertat d'intercanvis

Deslocalització: Més beneficis per empreses, més treball als països pobres, i indústria als països rics.

Noves tecnologies: Xarxes de comunicació molt ràpides i transport ràpid.

Els efectes de la globalització

Comerç 85%

 • Més multinacionals
 • Inversió de capitals dels països desenvolupats
 • Més tecnologia i més mercats
 • Millora dels emergents
 • Més competència
 • Deslocalització

Efectes de la globalització

Països desenvolupats:

 • Industrialitzats de fa temps amb serveis importants
 • Més tecnologia i més multinacionals
 • Més comerç i classe mitjana

Intermedis:

 • Riquesa mitjana
 • Riquesa poc repartida i concentrada en sector social
 • Activitats modernes continuament amb tradicionals

En desenvolupament

 • Poca indústria, serveis i molta agricultura internacional
 • Pocs serveis públics
 • Més gent pobre amb poca possibilitat de consumir
 • Tenen molt deute

Països emergents

Els països emergents tenen molt creixement perquè tenen una demanda interna molt gran, tenen un increment de les inversions en recerca i innovació que ha augmentat, hi ha molts treballadors a sous molt baixos, estan ben comunicats amb recursos naturals i el govern els ha ajudat.

Entradas relacionadas: