Economia i sectors productius a Catalunya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,68 KB

Activitats primàries

Factors que limiten el creixement de la producció agrícola: pèrdua de sòl per erosió; utilització de males tècniques agrícoles que el malmeten (pesticides).

Conjunt d'activitats econòmiques: productes procedents del medi natural com l'agricultura, ramaderia, pesca i mineria.

Activitats dedicades a processar i transformar les matèries primeres. Dos subsectors: indústria i construcció.

Factors de localització industrial

Tres factors permeten explicar la localització de les indústries al territori: disponibilitat de recursos, mà d’obra i mercat.

Factors de localització en els darrers anys: revolució tecnològica, increment de processos d’obertura dels mercats, creixement industrial en països emergents, acceleració dels processos de globalització.

Proces industrial

La transformació de matèries primeres mitjançant el consum d’energia per fabricar productes causa impacte ambiental i origina residus de producció.

Residus: problemes principals de la producció industrial que provoquen contaminació de l’atmosfera, rius i llacs.

Activitats terciàries

Producte d’aquestes activitats és intangible i estan orientades a la prestació de serveis com la sanitat, l'esport i l'educació.

Funcions principals: transport de mercaderies, canalització de fluxos de persones, enllaç entre diversos sistemes urbans.

Sectors a Catalunya

Sector agrari: tendències com l'augment de la superfície regada i la diversificació en subsectors.

Sector secundari: gran protagonisme en la modernització i tipus de polígons industrials.

Sector terciari: Catalunya és la primera comunitat autònoma de l’Estat en el sector del comerç.

Problemes a Espanya: deute públic i taxa d'atur.

Comerç exterior

Accés a la UE comporta un procés de mundialització dels intercanvis, amb un comerç exterior més important que l'interior.

Desequilibris territorials

Implantació territorial i desenvolupament d’activitats econòmiques provoquen desequilibris territorials. Navarra i País Basc tenen xifres més altes de renda anual de les famílies, mentre que les comunitats del sud tenen nivells més baixos de desenvolupament econòmic.

Constitució va crear el Fons de compensació interterritorial (FCI) per corregir desequilibris i fer efectiu el principi de solidaritat.

Règim comú: sistema de finançament que s’aplica a la majoria de comunitats autònomes que reben de l’Estat (tributaris o no tributaris).

Règim foral: sistema de finançament que s’aplica als territoris forals històrics (Navarra i el País Basc).

Entradas relacionadas: