Dubte metodic (descartes)

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

 
Dubte metodic:1.-Incertesa d les dades snsorials: segns dscartes els sntits ns an engañat moltes vegads,i x tan ell dubta d totes les dades, d tota la imformacio k sorigina dls sentits. Fins i tt arriba a dubtar dl seu propi cos cm a esser material. Dscartes posa lexemple dl geocentrisme. 2.- Els errors d raonamnt: una bona part dl saber tradicionl escolàstic s fonamnta en la rao, n l raonamen, pero amb el tmps aket sabe tmb sa trnat cmfús i sobretot a lepo d dscartes, x tan es correcte dbtar dalguns raonamens k savíen donat x veritables. La imprtancia k dona dscartes a la unitat d pnsamen. 3.- Dificultats x el somi d la vigilia: segons dscartes ls meus pnsamnts podrien tenir la mateixa categoria k ls meus somnis, s a di, ls meus pnsamens podrien ser unicamen ilusions. És kuan em dspertu k conec l somni cm a somni, no mentres somío. X aket motiu segns dscartes ia la posibilitat k tts s pnsamens d lestat d vigilia siguin en realitat somnis k no reconeixem cm a tals. 4.- La hipotesi dl geni maligne: per tal k l seu dubte sugui univrsal, fins al pun d etendres tmb a les proposicions matematikes, dscartes suposa lexistencia dun geni maligne, astut i enganyador, k el porta a qnsiderar cm a evidens les coses no u són. Així doncs res no sescapa al dubte metodic d dscartes. Pro l seu dubte no s pas cm un dubte asèptic(Hume) sino k es un dubte provisional, ja k obre leperansa, l cami d trobar dspres una veritat indubtable. El dubte cartesià va mes enllà dl dubte: sautosupera. Akesta autosuperacio fa k pasem dl dubte a lacció d pnsar i dspres al fet dexistir.//

Teoria d la substancia: s divideix en tres tipus d substancia: a)Deu=substancia infinita:deu represnta la idea d prfecció, deu s la primera idea innata k tinc, deu s la garatia dl coneixemen, en deu si troben totes les veritats(mates,natura...), deu s lunik substancia k te existenca popia. b)Pensamen=res cogitans: es la primera gran certesa,es ekiparable ala idea danima o d jo, hi arribem per medi dl dubte,te la garantia d lexistencia d deu, es en la res cogitans on es localitzen les idees innates. c) Cos=res extensa: té materia(es corporia), es una realitat independent d la res cogitans,s una substancia finita, segons dscartes la res exensa s comunica am la res cogitans am la glandula pineal k s troba al cervell.
Regles dl metode cartesià: dscartes fixa 4 regles en el seu metode x verifik ls pasus siccesius k es seguexen n una deducció: 1) Es la d levidencia intelctual. Diu k numes s poden admetre cm a certes les idees k s presenten a la ment d manera clara i distinta(seleccionar). 2) Es parla d divisio o analisi. Diu k sa d reduir un problema a aspestes ms simples(descomposar). 3) Sintesi. Tracta dl pas dl simple al complex(recomposar). 4) Revisió. Diu k san denumerar els pasos k s van fent(enumeració).L resultat dakestes 4 regles ben aplicades es la certesa.

Entradas relacionadas: