Dubte hiperbòlic Descartes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,24 KB

LA FILOSOFIA MODERNA, EL Racionalisme

Els filòsofs racionalistes són René Descartes que es el pare del Racionalisme i també ens trobem amb figures destacades con Spinoza i Liebniz.

El Racionalisme es una corrent filósòfica del Segle XVII que postula que la raó es la única font de coneixement veritable, l’única facultat que pot conduir l’ésser humà a la veritat

Característiques del Racionalisme

  1. Hi ha una confiança total en el coneixement racional que serà l’únic coneixement vàlid que trobaran autors com Descartes.

  2. Hi ha una menysvaloració del coneixement sensible ja que els sentits ens enganyen i ens indueixen a error. El coneixement dels sentits és limitat ja que no pot ser universal ni necessari com serien per exemple la proposició matemàtica, 2+2=4.

  3. Afirma la existència d’idees innates que es troben a la nostra ment, per tant, la seva validesa no es trobarà en la experiència.

  4. Defensa la racionalitat del món, és a dir, tot té una justificació, per tant, res es casual ni fortuït.

EL MÈTODE CARTESIÀ

El mètode de Descartes utilitzarà dos mecanismes mentals que son la intuïció i la deducció. Sense aquests mecanismes no es podria adquirir la certesa. La intuïció es la captació immediata que neix a la sola llum de la raó. No hi ha testimoni dels sentits i no deixa lloc a dubtes. També es entesa tot a la vegada, en un sol acte del enteniment i no de manera successiva. Per exemple 2+2= 4 o si a=b aleshores b=a.

La deducció consisteix a derivar de les veritats evidents a altres veritats, així, arribem a conclusions segures, certes i establertes, com per exemple, els passos que fem servir per resoldre una equació matemàtica.

LES REGLES DEL MÈTODE

El mètode te 4 regles i aquestes fan impossible prendre per veritable el que és fals. Aquestes regles ens conduiràn a un coneixement veritable. Aquestes regles són l’evidència, l’anàlisi, la síntesi i la enumeració o revisió. La primera regla es refereix a la intuïció i la resta de regles a la deducció.

  • Evidència: no s’ha d’admetre res que sigui dubtós, nomes s’ha de admetre allò que es presenti a la nostra intel·ligència amb tal claredat que no càpiga enlloc el dubte. Per tant, prescriu el següent: “nomes hem de admetre com a certes les idees que es presenten de manera clara i distinta”.                                Clara serà aquella idea on es distingeixen totes les seves parts. Distinta, aquella idea que no es confon amb cap altre.

  • Anàlisi: prescriu reduir un problema en aspectes simples, és a dir, consisteix en descomposar les dades múltiples del coneixement en els seus elements bàsics. Veiem que anàlisi significa divisió, és a dir, reduir una cosa confusa a una cosa clara, per evitar l’error.

  • Síntesi: es basa en relacionar tot a les dades que tenim per poder trobar una solució, seria per tant una fórmula.

  • Enumeració o revisió: prescriu fer enumeracions de tots els passos, per garantir que no hi hagi salts. Per tant consisteix en revisar tot el procés.

En conclusió veiem que el resultat d’aplicar correctament totes les regles del mètode es la certesa. I la certesa es l’estat intel·lectual que exclou la possibilitat de dubte.Entradas relacionadas: