Doctrines òrfiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,09 KB

 

2.1 - El Concepte de physis és identificat pels primers filòsofs amb la realitat i ho Fan en tres sentits:
- La physis com el conjunt de la naturalesa. S'entén per Physis tot allò que no ha estat produit per l'home. Hi ha continuats canvis ordenats per La llei natura. Tot això ho podem entendre gràcies al logos (raó humana).
-La physis com la naturalesa de les coses. És a dir l'essència de les coses, Allò que caracteritza cada cosa.
-La physis com a arjé.
Principi de totes les coses o principi del canvi que Pateixen les coses.

2.2 - La Recerca de l'arjé i l'origen del Cosmos:
* L'home es preocupa per trobar l'arjé de les coses (realitat última de la qual Són constituïdes les coses i també provable principi del moviment).
* L'origen de l'univers també els preocupa ja que no entenen com s'ha arribat Del Caos (existia ja tot, però desordenat) al Cosmos (ordre).
*Tot s'inicia amb la diferenciació de contraris que permeten l'aparició dels Elements naturals. L'arjé és la base de l'explicació dels canvis.
*L'esquema explicatiu és similar al del mite però amb l'arjé hi ha indagació Racional. Les noves cosmogonies neixen a la polis com a cosa que es pot Discutir a l'agora.

2.3 - El Problema del coneixement:
-Els primers filòsofs formulen les seves teories del coneixement a partir de L'observació de l'experiència quotidiana i des d'un primer moment el coneixement Combina el que ens mostren els sentits amb allò que elabora la nostra raó.
-Els sentits sols no ens permeten captar l'essència de les coses i ens poden Enganyar per l'aparença.
-Des d'un inici empiristes (busquen el coneixement en l'experiència) i Racionalistes (ho fan a partir de la raó i creuen que els sentits són aparença) Debaten sobre el coneixement.

3. Els Presocràtics
3.1 - L'escola de Milet
Neix a les colònies gregues de Jonia. Es pregunten pel principi de la natura (l'arjé de la physis), i aquest ha de ser un principi mateiral (donat a la Natura), originari (tot neix a partir d'aquest principi), constitutiu (forma Part de les substàncies), infinit (sense generació ni corrupció, les altres Substàncies neixen d'ell i tornen a ell) i dinàmic (causa el moviment). Filòsofs:
-

Tales de Milet

Proposa l'aigua com A arjé. L'aigua és en tot i genera les transformacions. Era indicador de vida i Fins i tot la terra descansava sobre l'aigua.
-

Anaximandre de Milet

L'arjé de les Coses és l'apeiron, principi infinit com l'aigua però indeterminat. D'aquest Principi neixen quatre elements, relacionats entre ells per oposició: Fred-calor, sequedat-humitat; i d'aquestes oposicions es generen les Substàncies. Quan aquestes moren, els quatre elements romanen (l'apeiron).
-

AnaxíMenes de Milet

Diu que l'arjé De les coses és l'aire i que l'existència d'oposats en l'aire: condensació i Rarefacció. Quan l'aire es refreda es condensa, es solidifica i produeix vent, Núvols, aigua, terra i pedres; quan s'escalfa es dilata, s'enrareix (rarefacció) i genera el foc i tots els seus derivats.

3.2 - L'escola pitagórica
Fou creada a Crotona per Pitàgores de Samos. Era formada per homes i dones que Passaven per ritus d'iniciació abans d'entrar-hi i una vegada dins tot era molt Secret. Va combinar l'activitat científica, les doctrines òrfiques i L'activisme polític (antidemocràtic).
-La religiói pitagòrica: Les doctrines òrfiques. Es basa en el dualisme cos-
Ànima i la doctrina del soma-sema (cos-pressó). Parla del cos com a pressó De l'ànima; una ànima que transmigra d'un cos a un altre i es reencarna fins Que no es purifica el cos. (Si no es controla el cos es contamina l'ànima!). Hi Ha dues maneres de purificar el cos:
*control del cos: Sotmetent el cos a les dures regles pitagòriques de Prohibicions...
*contemplació de la veritat: Dedicar-se al coneixement amb l'ajuda de la filosofia.
*Cal tenir cura dels altres éssers vius, ja que quan el cos mor, l'ànima va a Un altre cos, que pot ser un animal o una planta.

La recerca de l'arjé: la teoria Musical


Els Intèrvals musicals principals són relacions símples numèriques. El secret recau en posar límit a L'ilimitat (en música).

Teoria dels nombres


L'arjé dels Pitagòrics. No hi havia una notació numèrica i s'havia de fer amb puntents. Associaven el que és parell amb l'ilimitat i el que és senar amb el que és Limitat. Ho justifica per la infinitat de vegades que es pot dividir el nombre Parell en parts iguals i la finitud de la divissió de l'imparell en parts Iguals. A part dels oposats parell-imparell en cita 9 més (senar-parell, Llum-foscor...).

L'ontologia pitagòrica


Creien que tot era compost de Nombres i per tant per trobar l'ontologia (estudi de l'ésser) calia trobar les Equacions de les diferents coses.

Entradas relacionadas: