Dissertació

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,91 KB

Dissertació:es una exposició argumentada escrita de l'àmbit acadèmic, en la qual s'exposen coneixements sobre el tema, però amb una aportació personal.Introducció:(presentació)explica les dimensions,el context i les circumstàncies,el pla que seguirem en el desenvolupament.Desenvolupament:exposició ordenada del nostre punt de vista.Es la part més important.Valorem els diversos enfocaments de la qüestió,opinions d'experts, les causes i conseqüències que se'n deriven i argumentem a favor o en contra, valentnos d'exemples.
Conclusió:dues parts:breu resum dels arguments, i la conclusió o tesi.Coceptes Bàsics:
Argumentació o raonament:provem de justificar el nostre punt de vista.Tesi:idea sobre un tema.Premissa o argument:idees o enunciats mitjançant els quals pretenem demostrar la tesi.
Conclusió:idea o tesi demostrada.Esquema demostratiu lògic o analitzant:la tesi al començament i a continuació es posen els arguments.Esquema inductiu o sintetitzant:al començament s'exposen els fets i les argumentacions,que condueixen a la conclusió.Arguments:
argument d'autoritat,de la majoria,de la tradició,de progrés(necesitat de modificar alguna cosa a fi d'innovar i modernitzar),de justícia, implícits(informació que emissor i rexeptor comparteixen però no expressen,ja que es donen per evidents i indiscutibles.

Entradas relacionadas: