Disc dur es divideixen en part iguals anomenades

Enviado por Chuletator online y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,58 KB

 

A) almenys 4 incidents en la seguretat d’un sistema informàtic que poden estar causats per factors humans

Mullar l’ordinador:
Per què els circuits del
PC no són compatibles amb l’aigua.

Clip a la font d’alimentació: La font deixarà de funcionar i inclús es pot produir foc.

Tirar-lo al terre: Per què el disc dur ratlli la part del MBR o simplement destrossant totes les peces.

Fer un test d’estressamenta la CPU: Per què es possa al máxim i no haurà una bona refrigeració i es pot trencar.

B) almenys 4 incidents en la seguretat d’un sistema informàtic que poden estar causats per factors naturals

Tempesta elèctrica: Crea pujades de tensió, que poden fer mal per què la corrent es molt rápida.

L’humitat: És pot mollar per dins i pot haver-hi una electrocutació.

Terratrèmol: El ordinador podria acabar en un lloc inesperat i no ho podries trobar.

Error al suministre eléctric: Poden alterar el funcionament dels equips i les dades emmagatzemades de forma magética.

2. En quin sistema de protecció catalogaries un parallamps?

- Integritat i disponibilitat.


3. Estem treballant amb el nostre ordinador i patim un tall d’electricitat. Perdem la informació?

- Sí, solament només està gravat al disc dur.

En cas de que estigui a la RAM no es perdrà.

4. És important el número d’ordinadors que tenim per treballar en una oficina a l’hora de contractar la potència de corrent elèctrica? Per què?

- Sí, per què necessitem contractar una potència més alta per els aparells electrònics puguin alimentar-se bé.

5. És recomanable acotar per sectors el corrent elèctric? Per què?

- Sí, per què el que necessitem és acotar-ho per què només afecti en una part i no en totes.

6. El grup electrogen funciona amb electricitat?

- No, funcionen amb combustible, dièsel o gas natural.

7. Quin tipus de desgast pateixen els ordinadors en climes amb temperatures extremes?

- Desgast metàl•lic i els xips també.

8. Pot produir la pols un curtcircuit?

- Sí, per què es podria cremar l’ordinador si dona un curtcircuit.

9. Els murs tallafocs són una mesura de seguretat activa o passiva contra incendis?

- Activa, per què la seguretat et la blinda la passiva però els tallafocs és per l’Activa.

1. Cerca a Internet què és un CPD i descriu-lo amb les teves paraules

- CDP = Centre de processament de dades

- És on són allotjats els equips informàtics, la utilitat és el processament de la informació d'alguna empresa

2. Quins factors creus que s'ha de tenir en compte a l'hora d'escollir on situar els equips que formen el CPD?

- S'ha de tenir en compte la capacitat de l'emmagatzematge de dades, la velocitat d'intercanvi, el DCF, les còpies de seguretat, la redundància, la seguretat del programari, el manteniment.

3. Donades les característiques de l’institut «la pineda»: on creus que podríem instal·lar un petit CPD?

- Ha de ser en una bona ubicació, cal minimitzar al màxim que es pugui els Possibles riscos. On estigui segur, amb la millor climatització. I on no li doni molt sol.

4. On té situats Google “presumptament” alguns dels seus Data Centers?

- Europa, Ásia, Amèrica

Amb un total de 15 servidors als 3 continents


Entradas relacionadas: