• Dinàmica demogràfica:• Creixement vegetatiu:• Creixement migratori:• Taxa de natalitat:• Taxa de mortalitat:• Taxa de creixement vegetatiu:• Fecunditat:• Índex conjuntural de fecunditat (ICF):• Índex de reemplaçament poblacional:• Factors biològics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

Dinamica demogràfica:estu pobl huma des de el punt de vist de levol al llarg del temps i dels mecanismes a traves dels cuals es modifica la dime i la  distr. De la població. Creixement vegetatiu: dife entre nata i morta% Creixé migratori: dife entre migració i immig. Taxa natalitat: no. De neix en un territori en el per dun any per cada mil habitants (tant per mil) Taxa mortalitat: = natalitat ,morts. Taxa creix vegetatiu: diferen entre taxa nata i mortalitat. Factors biologics: Factors socials: cau. Soci. Dun fenomen degudes a tradí,cultur…Celibat: Estruct pobl: est. De les pers agrupades segons criteris difere( edat i sexe) Desnatalitat:  caiguda rapida de la natalitat a causa de crisis econo i guerres. index mascu: quant. Dhome per cada 100 dones.

Fecunditat:nº fills nascuts vius per dona o grups edat femenins.Viu nado com 24 h vida. Index cultural de fecund(ICF):nº de fills duna dona al llarg de se vida fertil(15-49), es poden reemplaçar per creix migratori.Index de reemplaçament poblacional:nº mitja de fills x dona per sota del qual població ja no es reemplaça i comença a disminuri. Taxa de dependència: rela entre pobl adu i la consti per la gent gran o jove (una taxa de depen baixa indica que la població econ. Prod es baixa) Baby boom: increment de natalitat després de la WW2 (o qualsevol altre conflicte belic). Taxa denvelliment: percentatge de persones de mes de 65 anys sobre el total de la població. Esperança de vida:mitjana danys que es pot esperar viure. Index sobreenvelliment miraho tu pq no es veu a la foto. Gerontologia: especialitat medica que aten els problemes de la vellesa. index denvelliment: relació entre num. De pers de 65 anys i el num entre 0 i 14any. Neteja ètnica: expulsió massiva i foçosa de persones dun terri. A causa del seu origen etn. Moviment pendular: despla. Diari duna pers entre on viu i treballa. Saldo migratori: dife. Entre emigració i immigració..


Entradas relacionadas: