Dificultats específiques d’aprenentatge (DEA)

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,57 KB

Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge (DEA)

Presenta alteracions d’origen neurobiològic que afecten les funcions cognitives implicades en els processos d’aprenentatge.

Problemes freqüents:

 • Dif del llenguatge.
 • Dif psicomotrius per articular la parla.
 • Dif per elaborar i fixar imatges mentals.
 • Dif per a l’escriptura o el càlcul.
 • Dif per establir relacions.
 • Dif per generalitzat els aprenentatges.
 • Dif per a l’abstracció.

Causen transtorns:

 1. Trastorns del desenvolupament del llenguatge.

Afectacions en els mecanismes sensorials (problemes sensorials), neurològics (problemes de processament i elaboració de la resposta) i/o fonoarticulatoris (problemes relacionats amb la parla) que intervenen en el procés d’adquisició del llenguatge.

 • Disfàsia —> transtorn del llenguatge caracteritzat per una alteració en l’expressió i comprensió del llenguatge.
 • Retard del llenguatge —> retard cronològic en l’aparició dels diferents nivells del llenguatge especialment en l’expressió i la comprensió.
 • Disàrtria —> transtorn en l’articulació del lleguatge per alteracions del control muscular dels mecanismes de la parla.
 • Dislàlia —> transtorn en l’articulació, incapacitat per pronunciar o fer correctes alguns fonemes.
 1. Transtorns de la lectoescriptura.
 • Dislèxia —> transtorn caracteritzat per una dificultat en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Es manifesta amb: errors d’ortografia, inversió de paraules, omissió de lletres, dif per detectar paraules mal escrites, …
 1. Transtorns de l’escriptura.
 • Disgrafia → trastorn funcional que afecta la qualitat d’escriptura que fa al traçat o la grafia.
 • Disortografia → trastorn de l’escriptura que dificulta aplicar les normes ortogràfiques.
 1. Transtorns del càlcul.
 • Discalcúlia → trastorn de l’aprenentatge caracteritzat per la baixa capacitat pel procesament numèric i el càlcul.

"

Entradas relacionadas: