Diferencies amb altres solucions coetanies l'escola d'Atenes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,12 KB

 

ARQUITECTURA:Per fer una arquitectura comencem perla fitxa tècnica on s'esmentaran el nom de l'obra, l'autor (si en te) i la seva data de naixement i mort, l'any que va ser creada l'obra, quin tipus és, els materials, l'estil i on està localitzada. Si l'obra te autor conegut es farà una petita biografia, si no, es passarà a fer  el context i desprès l'anàlisi formal, en el qual s'explicaran el tipus, parts i ritmes que te la planta, els elements de sustentats i cobriment i els elements de suport de l'alçat, l'organització vertical i horitzontal i els ritmes de la façana. Després s'esmentaran la seva funció , el simbolisme, la relació arquitectura/urbanisme, els antecedents, les influencies posteriors, les relacions amb altres obres e l'autor o escola i les diferències amb altres solucions coetànies.

ESCULTURAPer fer una arquitectura comencem per la fitxa tècnica on s'esmentaran el nom de l'obre, l'autor (si en te) i la seva data de naixement i mort, l'any que va ser creada l'obra, quin tipus és, els materials, l'estil i on està localitzada. Si l'obra te autor conegut es farà una petita biografia, si no, es passarà a fer el context i desprès l'anàlisi formal. En aquest últim s'explicaran les formes de representació, si es multifacial o unifacial, si consta d'un sol bloc o de diversos, si te ritmes (contrapposto
), els materials i el cromatisme. En l'anàlisi conceptual s'explicarà el tema, en els models plàstics els antecedents i les influències posteriors, per acabar, s'esmentaran les relacions amb altres obres del mateix autor o escola i les diferències amb altres solucions coetànies.

Entradas relacionadas: