Diferencies entre lamarckisme i darwinisme

Enviado por Lidia y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 39,05 KB

 

Existeixen dues hipòtesis oposades sobre l’origen i naturalesa dels éssers vius.

 1. El fixisme sosté que les espècies no canvien, no evolucionen, és a dir, són fixes. Segons el fixisme, per exemple, el cavall i l’ase no procedeixen d’un avantpassat comú ja extingit, sinó que totes dues espècies existirien des del principi de la vida tal com són avui. El fixisme es sol associar amb el creacionisme, segons el qual l’Univers i tots els éssers que conté van ser creats a partir del no res (creació ex nihilo) d’una sola vegada. Segons el creacionisme, la vida hauria aparegut sobre la Terra fa entre 6000 y 12000 anys.
 2. L’evolucionisme o transformisme afirma que els éssers vius no son immutables, sinó que amb el pas del temps es transformen i evolucionen.
  Encara que històricament el fixisme és anterior a l'evolucionisme, aquesta hipòtesi ha estat progressivament abandonada perquè contradiu totes les proves existents. No obstant això, perviu en alguns ambients marginals de la ciència que fan una interpretació literal de textos religiosos com la Bíblia.Les principals teories evolucionistes són: lamarckisme, darwinisme, neodarwinisme o teoria sintètica de l'evolució.

Lamarckisme

Aquesta primera teoria evolucionista és obra del naturalista francès Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829). L'any 1809 escriu la seva Filosofia zoològica, on admet explícitament que les espècies deriven d'altres a través d'una sèrie successiva de canvis. Les espècies no són fixes, sinó que canvien. Dues lleis expliquen aquests canvis:

 1. La funció crea l'òrgan


  Aquesta primera llei afirma que l'ús o la falta d'ús dota als òrgans involucrats unes característiques determinades. Si un òrgan s'utilitza molt, s'enfortirà i desenvoluparà fins convertir-se, en ocasions, en un òrgan completament diferent (les aus aquàtiques tenen una membrana interdigital a causa del continu esforç per desplaçar-se en l'aigua, els flamencs tenen les potes molt llargues per no mullar-se el cos quan cacen les seves preses). Si un òrgan no s'utilitza, es debilitarà, i pot desaparèixer (les serps han perdut les seves potes després de reptar pel terra, els talps i els peixos de les cavernes han perdut els seus ulls perquè són inútils en la foscor).

 2. L'herència dels caràcters adquirits

  La segona llei afirma que els canvis físics que ha patit un organisme al llarg de la seva vida fins al moment de la procreació passen a la descendència sempre que afectin ambdós progenitors. Després de moltes generacions, els descendents presenten trets diferents als dels seus ascendents. Per què les girafes tenen les potes davanteres i els colls tan llargs? Perquè serien el resultat de repetits intents d'arribar a les fulles de les branques més altes dels arbres, on els altres animals no poden accedir, en èpoques d'escassetat d'aliments. Per ells, les girafes han acabat tenint entre 5 i 6 metres d'alçada. Segons Lamarck, no són els òrgans els que provoquen una determinada conducta o hàbit, sinó que la conducta determina la funció, el desenvolupament dels òrgans.

En relació amb els mecanismes explicatius de les transformacions experimentades pels éssers vius, encara que el lamarckisme reconeix com indubtable el fet de l'evolució, no té suport empíric.
Com sabem actualment, els canvis que es produeixen en un individu al llarg de la seva existència no afecten al seu ADN i, per tant, no poden transmetre als seus descendents.

Les idees de Lamarck no van tenir una gran acollida en la comunitat científica de l'època i aviat van ser superades per noves propostes, com el darwinisme. Cal remarcar, però, que el model lamarckista s'ha aplicat amb èxit com a explicació de l'evolució cultural de les societats.


Darwinisme

L'anglès Charles Darwin.
L'aportació més important de Darwin no és la idea que els éssers vius es transformen i evolucionen al llarg del temps (de manera que unes espècies deriven d'altres), hipòtesi que ja s'havia formulat anteriorment. L'originalitat de la teoria darwinista és el mecanisme proposat per explicar aquesta evolució, la selecció natural.
Aquesta teoria explica l'evolució de les espècies com a conseqüència de la lluita per la vida, que elimina els individus més dèbils i menys aptes i conserva, en canvi, als més adaptats, als més aptes. Els conceptes bàsics de l'evolucionisme darwinista són els de lluita per l'existència, variabilitat i selecció natural.

A la natura hi ha una constant lluita per l'existència entre els individus de diferents espècies, i fins i tot, de la mateixa espècie. Per poder assegurar-se els mitjans de subsistència. Aquesta competència es Déu al fet que els recursos naturals són limitats:
A la natura hi ha més demanda que oferta. Darwin va reconèixer la influència de l'economista i demògraf anglès Thomas Robert Malthus (1776-1834) pel que fa a aquest concepte (en la seva Autobiografia, arriba a dir que llegint per entreteniment l'assaig de Malthus Sobre la població va aconseguir trobar una teoria sobre la qual treballar). La mateixa lluita que hi ha a la humanitat per aconseguir aliment es dóna en la naturalesa entre animals i plantes de les mateixes i diferents espècies.

Al mateix temps, la vida produeix una certa variabilitat d'éssers en el si d'una mateixa espècie, amb característiques diferents, de manera que uns es troben millor adaptats que altres en aquesta lluita per la supervivència. Per tant, des del punt de vista de la supervivència hi ha característiques favorables i desfavorables; també neutrals, que no tenen cap influència sobre la continuïtat dels individus. Algunes d'aquestes característiques poden ser heretats pels descendents. Darwin, però, desconeixia la causa que origina aquesta variabilitat i la forma de transmissió dels caràcters.

La selecció natural és el mecanisme que explica l'evolució de les espècies: els individus més ben adaptats al seu medi ambient són els que tenen més possibilitats de procrear i tenir descendència. Per tant, els que transmeten les seves característiques genètiques són els més aptes, i no els menys adaptats. Finament, les característiques amb més valor adaptatiu s'acumulen de generació en generació fins al punt d'originar una nova espècie.

Segons Lamarck, les girafes tenien el coll i les potes més llargs per arribar a les branques més altes. Segons Darwin, l'explicació seria diferent:
espontàniament neixen alguns individus amb potes i coll més llarg que la resta d'individus de la mateixa espècie; els primers poden alimentar-se millor i escapar més fàcilment dels depredadors. Sobreviuen, per tant, els més ben adaptats i, a més, tenen més probabilitats de procrear. Progressivament, augmenta el nombre d'individus alts i disminueixen el nombre d'individus baixos. Finalment, totes les girafes han acabat tenint una gran alçada.

La domesticació de animals i plantes es basa en els mateixos principis de variabilitat i selecció natural, però en un període molt més breu de temps. Els criadors d'animals poden modificar, en un temps relativament curt, les espècies que els interessen seleccionant els individus més adequats, i determinar la transmissió dels caràcters artificialment seleccionats a les generacions següents. Si s'aconsegueix, per exemple, amb major quantitat de llana, els descendents també conserven aquesta propietat. D'aquests últims, es seleccionen al seu torn els individus amb major volum de llana. I així, successivament.

Per comprendre l'evolució de les espècies cal tenir en compte les següents observacions:

 • El procés evolutiu és d'una lentitud extrema, de l'ordre de centenars de milers d'anys.
 • La naturalesa selecciona les característiques favorables i elimina les desfavorables. Ara bé els termes "favorable" i "desfavorable" són relatius i no absoluts, és a dir, una característica pot ser favorable en un mitjà o època determinada o pot ser perjudicial en una altra. Igualment, una característica neutra vaig poder deixar-ho de ser en altres condicions i convertir-se en favorable o desfavorable.

La selecció actua sobre individus concrets, afavorint a uns i eliminant als altres. Ara bé, l'evolució té resultats sobre conjunts d'individus, sobre poblacions senceres d'organismes. És a dir, no són els individus concrets els que es transformen i evolucionen, sinó les poblacions o conjunts d'individus.


Conseqüències del darwinisme

En situar definitivament a l'ésser humà en el regne animal, el darwinisme va provocar immediatament un gran impacte social i cultural.
Els homes van quedar emparentats amb la resta d'animals, especialment amb els simis. De forma simplista es va dir que l'home venia del mico, la qual cosa és fals ja que els simis i els humans actuals provenen d'un avantpassat comú.

S'ha comparat la influència de L'origen de les espècies amb l'obra de l'astrònom polonès Nicolau Copèrnic (1473-1543), que ha situat el Sol al centre d'Univers (heliocentrisme) i va desplaçar a la Terra a un lloc secundari al voltant del Sol. Encara que en èpoques anteriors es considerava la Terra com a centre de l'Univers (geocentrisme) i l'home com a centre de la Terra i de l'Univers, Darwin va aconseguir desplaçar a l'ésser humà del lloc central que tradicionalment havia ocupat.

Teoria sintètica de l’evolució o neodarwinisme

El botànic austríac Gregor Johann Mendel (1822-1884) va descobrir les lleis bàsiques de la genètica, però el seu descobriment va romandre ignorat durant 35 anys. A principis del Segle XX, el seu descobriment va entrar en col·lisió directa, fins que el 1930 es va aconseguir una síntesi entre les teories Darwin i Mendel, basada en l'obra del genetista ucraïnès Theodosius Dobzhansky (1900-1975), coneguda amb el nom de teoria sintètica de l'evolució o neodarwinisme.

Malgrat els avenços aconseguits mitjançant la teoria darwinista, existien una sèrie de punts que quedaven sense explicació (dels que el mateix Darwin era conscient). Per exemple, la causa que algunes característiques dels progenitors eren heretades pels fills i altres no. És a dir, Darwin no distingia entre modificacions i mutacions.

Les modificacions són alteracions o canvis de l'individu que, com no afecten el material genètic, no passen a la descendència. Les mutacions són alteracions que, per diverses causes (radioactivitat, certs agents químics, raigs X, etc.), afecten el material genètic i, per tant, poden transmetre a la descendència. Exemple: l'aspecte atlètic i músculós d'una persona que practica culturisme no serà heretat pels seus fills, ja que els exercicis gimnàstics no canvien l'estructura de l'ADN d'aquesta persona. En canvi, si un individu se sotmet a dosis elevades d'emissions radioactives, pot tenir fills amb greus malformacions, perquè la radioactivitat pot transformar el material genètic. En el primer cas, s'ha produït una modificació; en el segon, una mutació.

Actualment, el model evolucionista acceptat pels científics és la teoria sintètica de l'evolució. Part de les idees bàsiques de Darwin i inclou els coneixements científics de diverses branques de les ciències experimentals: genètica, biologia evolucionista, química, paleontologia, ecologia, etc.

La TSE es pot resumir en dos punts:

 1. En tots els éssers vius existeix una variabilitat genètica produïda per les mutacions.
  Les mutacions poden ser favorables, neutres o desfavorables. Les ocasionals mutacions avantatjoses són les que fan evolucionar l'espècie. Ara bé, només són importants per a l'espècie aquelles mutacions que es repeteixen en un gran nombre d'individus, ja que només llavors s'acumulen i són capaços de produir una nova espècie.

Una altra causa de la variabilitat és la recombinació genètica, ocasionada per la uníó de l'òvul i l'espermatozoide en la reproducció sexual. Per aquest motiu, els fills no són idèntics als pares. La conseqüència de la recombinació és una major diversitat dels caràcters dels individus.

 1. La selecció natural elimina les mutacions i combinacions desfavorables, és a dir, elimina els individus que posseeixen característiques amb baix valor adaptatiu, al mateix temps que selecciona els individus més ben adaptats a les condicions ambientals. L'atzar produeix els canvis i l'ambient selecciona necessàriament els avantatjosos i elimina els perjudicials. Per això es diu que l'evolució sorgeix de l'atzar i la necessitat.
 2. Tot i que la selecció natural, com hem vist, segueix tenint un paper primordial en l'evolució, la biologia té en compte altres factors explicatius: les migracions dels individus o la deriva genètica, mitjançant la qual és possible que una extensa població provingui de uns pocs individus que, accidentalment, poden tenir caràcters minoritaris. La nova població tindrà unes característiques molt diferents de les de la població original i, finalment, produir una nova espècie.

La TSE encara té moltes llacunes. Una d’elles es refereix al fet que segons el registre fòssil sovint trobem espècies que es mantenen estables durant un llarg temps i després desapareixen o es tranformen en una altra d’una manera aparentment brusca o en un temps relativament breu. L’evolució no és una procés gradual i continuat? Segons la proposta dels biòlegs Niels Eldredge (1943) i Stephen Jay Gould (1941-2002) presentada el 1972 l’evolució s’explicaria mitjançant la teoria de l’equilibri puntuat o equilibri interromput, segons la qual l’evolució avança a salts i no amb un ritme uniforme. El pas d’una espècie a una altra no obeeix a una lenta transició de la primera a la segona, sinó que en algun moment es produeix una macromutació positiva (adaptativament favorable).


Característiques biològiques de l’espècie humana

Les característiques biològiques més representatives de l'ésser humà són les següents:

 1. Bipedisme


  Sostenir-se i desplaçar-se sobre dues cames és un fet important en la història dels humans. Altres primats, com els ximpanzés i els goril·les, són ocasionalment bípedes. Entre els primats, només els humans són permanentment bípedes. De fet, abans de l'augment del volum cerebral en els nostres avantpassats, ja caminaven alçats. No obstant això, el bipedisme no és la causa directa de l'aparició de la intel·ligència: han existit altres animals que per desplaçar-se adquirien la posició erecta i no s'han convertit en intel·ligents.

El pas del quadrupedismo al bipedisme va ser possible després d'importants modificacions corporals (curvatura de la columna vertebral, eixamplament de la pelvis, desplaçament a la base del crani de l'orifici a través del qual es connecta la medul·la espinal amb l'encèfal, allargament dels peus i polze oposable ...) tot i alguns inconvenients de la postura erecta, el bipedisme implica algunes avantatges adaptatius: un important estalvi d'energia en comparació amb el desplaçament quadrúpede, el que implica la possibilitat de recórrer grans distàncies; augment del camp de visió per descobrir preses o depredadors; la disminució de la superfície corporal exposada al sol i la facilitació de la refrigeració produïda per l'aire.

 • Finalment, el bipedisme permet l'alliberament de les extremitats superiors: en no estar ocupades en funcions locomotores, poden utilitzar per a altres tasques, per exemple, la fabricació i utilització d'instruments i armes. Però el treball conjunt de cervell i mans no es redueix tan sols a la producció d'objectes útils, sinó que també inclou objectes artístics.

Cervell complex


El sistema nerviós humà, especialment el cervell, està més desenvolupat que el dels antropomorfs, el que possibilita unes capacitats i unes funcions que no trobem en altres espècies. Per tant, no és d'estranyar que el cervell humà tingui un pes mitjà de 1250 grams; el del ximpanzé i l'orangutan, 400 g; el del goril·la, 500. En el gos, el pes és de només 100 grams; en el gat, 32; i en el colom, 2 grams. És cert que altres animals tenen el cervell més gran, com la balena blava (6800 grams), però també els seus cossos són molt més grans.

 • Si relacionem la mida del cervell amb la mida del cos, l'espècie humana és la que dedica major part del cervell al control del cos. Ara bé, hi ha petits primats el pes total no arriba als 100 grams, en els quals el resultat de fer la divisió entre el pes del cervell i el pes total del cos és més alt que en el cas dels humans. Això vol dir que són més intel·ligents que els éssers humans? Evidentment, no. Per això, s'ha introduït el concepte d'índex de cefalització, que mesura la diferència entre el pes que hauria de tenir el cervell d'un animal i el que realment té. En general, els primats estan molt cefalizados, però ho estan més els éssers humans. El seu índex de cefalización és 7; el seu cervell és 7 vegades més gran del que correspondria a un mamífer qualsevol que tingués el mateix pes corporal. El gran volum cerebral i la conseqüent activitat originen un gran consum d'energia. Un 20% de l'energia corporal és consumida per aquest òrgan, el que implica una elevada ingesta d'aliments.
 • A més, cal tenir en compte que el cervell humà no s'ha desenvolupat uniformement: sobretot, han crescut els lòbuls frontals (per això, el front humana és alta i està avançada) i l'escorça cerebral o neocòrtex, la substància grisa externa on es realitzen les activitats intel·lectuals (com el pensament, el llenguatge i el càlcul). Una altra característica del cervell humà és la lateralització (la diferenciació dels hemisferis cerebrals): el còrtex de l'hemisferi esquerre conté dues zones especialitzades en la producció i comprensió del llenguatge, les àrees de Broca i de Wernicke.
 • Aquest complex cervell permet als humans l'aparició, en un grau desconegut en altres espècies, de l'activitat mental. Per tant, no és el volum brut el que confereix el seu poder al cervell humà, sinó la forma com s'ha estructurat el sistema nerviós, particularment, l'encèfal. Un cervell tan complex ha de protegir-se amb un crani robust i de grans dimensions, raó per la qual els parts humans són difícils, encara el grau d'immaduresa amb el neixen els nadons.
 • Per tot això, som conscients, però, sobretot, autoconscients. Els animals superiors tenen consciència, ja que senten (perceben sensacions i emocions), però només els animals humans són autoconscients, és a dir, conscients de la seva consciència, només ells es donen compte de la seva pròpia activitat mental.

Naixement prematur


L'home és un animal que neix sense haver madurat prou. Així, si el cervell d'un ximpanzé acabat de néixer representa el 65% del cervell d'un ximpanzé adult, en el nadó humà només representa el 25% del cervell adult. Ara bé, si com a la resta de primats, després del naixement, el cos creix més que el cervell, en els humans passa el contrari: durant el primer any de vida, el cervell creix més que el cos. En aquest primer any, el cervell del nadó humà madura ràpidament, ja que en el moment del part és un cervell prematur a causa de l'estret pas de la pelvis per la qual ha de passar per néixer, conseqüència d'eixamplament pelvià derivat, precisament, de la posició bípeda. Si el cervell estigués completament format en el moment del part, el naixement seria impossible.

 1.  A causa de la inicial indefensió dels nadons humans, és necessària la protecció constant dels progenitors, durant més temps que en el cas de qualsevol altre mamífer. És l'animal que té la infància més llarga, necessària per a rebre l'educació i la informació cultural necessàries per viure en societat.

 2. Capacitat lingüística

  La capacitat de parlar és una altra característica idiosincràtica de l'ésser humà (animal lingüístic), com també ho és la capacitat de crear i utilitzar símbols (animal simbòlic). El llenguatge és el resultat del cervell complex i d'una configuració especial dels òrgans fonadors, sobretot la laringe en posició baixa, que crea una caixa de ressonància entre les cordes vocals i la boca que permet la producció dels sons articulats de la parla. Tot i que la laringe, a l'estar en una posició més baixa, obliga a l'alternança de les funcions de la respiració i l'alimentació per evitar l'asfíxia, permet l'emissió de més varietat de sons, augmentant la capacitat comunicativa de l'espècie humana. Alguns animals especialment ensinistrats poden arribar a utilitzar un rudimentari llenguatge humà, que no va més enllà del nivell aconseguit per un nen de dos anys i mig. Els missatges que poden formular no són més que elementals peticions d'objectes concrets o manifestacions emocionals. En tot cas, el llenguatge únicament arriba a la seva plenitud en l'ésser humà.

 3. Ocupació planetària

  Entre els primats no humans, els papions o babuins (un gènere que comprèn diverses espècies) són els que més s'han estès pel planeta, però només es poden trobar a Àfrica i Aràbia. En canvi, els éssers humans són els únics primats que han ocupat tot el planeta, en els ambients ecològics més diversos, des dels esquimals de l'Àrtic fins als Kung del desert de Kalahari. Això no es Déu als seus excepcionals condicions físiques, sinó a la seva capacitat tecnològica, conseqüència de la seva intel·ligència. L'ésser humà no és especialment fort, resistent, ràpid, hàbil en el camuflatge o prolífic en la reproducció, però la seva capacitat intel·lectual i lingüística li ha permès colonitzar tots els ecosistemes.
 4. Els éssers humans, per contra, s'adapten transformant el medi segons les seves necessitats. L'agricultura, la ramaderia, la metal·lúrgia, la medicina, la roba, l'artesania, la ceràmica, la construcció, l'escriptura, etc., són alguns dels mitjans utilitzats per enfrontar-se a un hàbitat i un clima freqüentment inhòspits. Per això es diu que l'espècie humana és un poderós agent geomorfològic, en el sentit que produeix enormes i irreversibles canvis en el fràgil equilibri planetari. Per tant, els humans són forts i poderosos gràcies a la seva capacitat d'adaptació a circumstàncies variables gràcies a la seva tecnologia.
 1. Sexualitat no reproductora


  En els animals, la sexualitat té una funció reproductora que permet la continuïtat de l'espècie. Però en l'ésser humà, la sexualitat té altres funcions (a més de la reproductora): una funció eròtica, per la qual es busca l'obtenció de plaer i de sensacions agradables, independentment de la procreació. A més, el fet que els éssers humans no estiguin supeditats a èpoques concretes de zel, a diferència d'altres primats, propicia la funció relacional de la sexualitat per la qual s'afavoreix l'establiment de vincles d'amor o d'afecte entre els individus sexualment relacionats. En aquest sentit, la sexualitat té una finalitat social, ja que contribueix al manteniment dels vincles socials.
 2. En el passat, la sexualitat no estacional era un comportament avantatjós des del punt de vista evolutiu, ja que afavoria la continuïtat de les relacions de parella, no supeditades a cicles biològics temporals, de manera que es garantia la criança i alimentació dels fills. La supervivència de la cria és més probable si el pare i la mare s'ocupen d'ella conjuntament.

La diversitat humana

Encara que han existit diferents espècies d'homínids (des dels primers australopitecs fins a arribar als humans moderns), els gairebé 7000 milions de persones que constitueixen la humanitat en l'actualitat pertanyen a la mateixa espècie, l'Homo sapiens. Aquesta única espècie humana es manifesta amb una múltiple diversitat biològica i cultural, és a dir, els homes són morfològicament diferents (color de la pell i d'ulls, textura i forma del cabell, altura i volum corporal ...) i viuen de maneres diferents. Tradicionalment, aquesta diversitat s'expressa amb les paraules "raça", "ètnia" o "població".

Però, fins a quin punt són semblants les persones agrupades en una mateixa raça? ¿Fins a quin punt són diferents les persones que pertanyen a races diferents? No és fàcil contestar aquesta mena de preguntes, perquè estan impregnades d'implicacions ideològiques? En tot cas, què pot dir l'antropologia sobre la qüestió?

Una cosa és segura: les diferències que hi ha entre les persones de grups diferents poden ser inferiors a les diferències individuals existents entre les persones del mateix grup racial. La diversitat pot ser més gran donin l'interior del grup que entre grups diferents. Per tant, formar part d'una raça determinada no implica característiques biològiques o psicològiques més enllà de l'aspecte extern.

A què es deuen aquestes característiques externes diferenciadores dels individus d'una mateixa raça? Algunes són respostes adaptatives a les condicions ambientals, és a dir, canvis genètics que apareixen espontàniament en alguns individus i que, en les condicions ambientals en què es troben, fan més fàcil l'adaptació al medi. A l'afavorir l'adaptació, els individus que les posseeixen poden sobreviure més fàcilment i, per tant, tindran més ocasions de procrear i de transmetre genèticament aquestes característiques. Algunes d'aquestes especialitzacions morfològiques són les següents:

 1. Color de la pell


  El color fosc de la pell es Déu a la presència d'una substància anomenada melanina que serveix de protecció contra els raigs ultraviolats del Sol. És un filtre solar. Als països càlids, la pell fosca és un avantatge, ja que ajuda a evitar les cremades solars i les possibles infeccions posteriors i, sobretot, el càncer de pell. Però, per què no acaben tots els éssers humans tenint la pell negra dels africans? Perquè els raigs solars són, en dosis moderades, beneficiosos, ja que serveixen per produir vitamina D (que intervé en l'absorció del calci i el fòsfor a l'intestí i, per tant, en el dipòsit dels mateixos en ossos i dents). En conseqüència, en les zones no sotmeses a una forta radiació, la selecció natural ha afavorit la pell més clara.

 2. Forma del cos

  Segons la llei de Bergmann, la forma del cos dels individus depèn del clima de la zona en què habiten. Així, els habitants d'àrees càlides tenen el cos de forma "cilíndrica", és a dir, són alts i prims per facilitar la pèrdua de la calor corporal, ja que en aquest cas la superfície de pell és màxima, augmentant la transpiració i l’eliminació de calor. En canvi, els habitants de les àrees fredes tendeixen a tenir el cos de forma "esfèrica", és a dir, són baixos i gruixuts per evitar la pèrdua de calor.

 3. Trets facials

  Certes característiques de la cara, com la longitud del nas, la forma dels ulls o el gruix de les parpelles, també són resultat de l'adaptació a les condicions climàtiques. Per exemple, el nas allargada és més freqüent en els habitants de les zones fredes perquè facilita l'escalfament de l'aire en la inspiració. La forma allargada o ametllada dels ulls asiàtics són resultat de l'adaptació al reflex de la llum solar en zones amb temporades d'abundància de neu durant les glaciacions.

Davant les dificultats que presenta el concepte de raça, els antropòlegs tendeixen a abandonar-lo. És difícil seleccionar un conjunt de característiques morfológiques específiques de cada raça; i és del tot impossible assignar característiques psicològiques a un individu pel fet de ser classificades en una raça determinada. Les diferències objectives i mesurables existents en els resultats acadèmics o en els tests d'intel·ligència no són atribuïbles a la raça, sinó al sistema educatiu, diferències socioeconòmiques, tradicions culturals, etc.

El racisme és un discurs ideològic, per tant, deformador, que proclama l'existència de diverses races i la superioritat d'algunes d'elles en relació amb les altres. Aquesta superioritat, segons els racistes, es manifesta en la superioritat dels productes culturals. Però el discurs racista, tenint en compte el que s'ha dit, no té base real alguna: les diferències entre les persones d'un mateix grup racial poden ser més acusades que les existents entre persones de races diferents.


Actituds davant la diversitat cultural

Les actituds davant la diversitat cultural són les següents:

 • Etnocentrisme


  Actitud pròpia dels que jutgen i valoren la cultura d'altres grups des de criteris o creences de la pròpia cultura, menyspreant i criticant els elements culturals aliens. Aquesta actitud és la base de l'imperialisme o la colonització. En els últims segles, la cultura occidental ha considerat com un deure el imposar el seu estil de vida a cultures considerades més primitives. La degeneració d'aquesta actitud pot derivar en posicions més radicals, com el racisme o la xenofòbia.

 • Racisme

  Toda creença, actitud o conducta basada en la consideració que hi ha races superiors a unes altres, o el que és el mateix, que hi ha races humanes i races subhumanas. El racisme es manifesta en qualsevol comportament que fomenti la marginació o aïllament d'un grup o persona en funció de la seva raça, religió, nivell cultural ...

 • Xenofòbia

  Actitud de menyspreu i rebuig universal cap al estranger, diferent o estrany. És una actitud emocional causada per la por o la ignorància.

 • Relativisme cultural

  Impossibilitat de comparació i avaluació de les característiques de diferents cultures. Es basa en la creença que qualsevol cultura té valor en si mateixa, ja que els elements que la integren s'expliquen per mitjà d'una lògica interna que l'observador extern no comprèn. El risc associat al relativisme és la passivitat i inacció davant d'actes injustos i inhumans.

 • Universalisme

  Doctrina que defensa el rebuig a les actituds etnocèntriques per evitar que unes cultures s'imposin sobre unes altres, basant-se en un diàleg que faciliti la convergència d'aquells trets culturals que han demostrat la seva eficàcia: l'organització democràtica, el respecte dels drets fonamentals , la defensa de valors com la llibertat i la solidaritat. Els defensors de l'universalisme pensen que aquests trets han d'esdevenir universals, és a dir, estendre a totes les cultures. Això no vol dir que la cultura pròpia de cada poble hagi de desaparèixer, perquè si això passés, perdríem part d'una gran riquesa cultural.

S'oposa directament al relativisme, ja que considera que hi ha trets culturals universals, és a dir, que haurien d'estar presents en totes les societats.

 Els detractors consideren que l'universalisme és una espècie d'etnocentrisme camuflat i una forma d'entendre el món pròpia del món occidental, basat en l'homogeneïtzació i subordinació a la globalització econòmica. Això implica un augment de les desigualtats i l'anul·lació de les identitats culturals particulars.

Interculturalisme i diáleg


Se s'origina en el reconeixement de la pluralitat cultural com un fet enriquidor, ja que ens pot ajudar a conèixer millor el món i a nosaltres mateixos. És possible i desitjable la convivència pacífica de diferents formes de vida. S'ha d'apostar per la tolerància i el diàleg entre les diverses creences i costums, sempre que es donin suport al respecte.


La dinàmica cultural

La cultura no estàtica, immutable, sinó que està sotmesa a un continu procés dinàmic de canvi, de transformació.

Tipus de transformacions culturals:

 • Mutació cultural


  En alguns casos suposa la introducció de continguts nous, en d'altres, la modificació dels continguts ja existents. En ambdós supòsits, la mutació es pot originar de manera intencionada, llavors es diu invenció, o de forma involuntària, per errors en el procés d'imitació. Per exemple, la irrupció de les noves tecnologies en el Segle XX, a més de significar l'adopció de nous hàbits en l'àmbit de la comunicació, significa també una forma revolucionària d'accedir al coneixement i la cultura.

 • Transmissió cultural

  Transporta la informació cultural verticalment (de pares a fills, de generació en generació) i horitzontalment (entre individus de la mateixa generació). Per exemple, els hàbits alimentaris (què mengem, com mengem…) se adquireixen des de la infància i són un element important d’identificació cultural.

 • Difusió o contagi cultural

  Transvasament d'elements d'altres cultures a la cultura pròpia. Es pot produir de forma espontània (com ara l'adopció de les tendències musicals nord-americanes), o bé per imposició del poble colonitzador sobre el poble colonitzat. En aquest últim cas, es denomina aculturació.

 • Deriva cultural

  Ocorre quan es fragmenta una cultura en grups o subgrups culturals.
  Es tracta d'un fenomen semblant al de l'evolució biològica, quan l'aïllament d'una població origina una forta diferenciació genètica. Exemple: el llatí, després de la decadència de l'Imperi ROMà, es va fragmentar, donant lloc a les llengües ROMàniques.

 • Difusió o contagi cultural

  Transvasament d'elements d'altres cultures a la cultura pròpia. Es pot produir de forma espontània (com ara l'adopció de les tendències musicals nord-americanes), o bé per imposició del poble colonitzador sobre el poble colonitzat. En aquest últim cas, es denomina aculturació.
 • Deriva cultural


  Ocorre quan es fragmenta una cultura en grups o subgrups culturals.
  Es tracta d'un fenomen semblant al de l'evolució biològica, quan l'aïllament d'una població origina una forta diferenciació genètica. Exemple: el llatí, després de la decadència de l'Imperi ROMà, es va fragmentar, donant lloc a les llengües ROMàniques.

 • Selecció cultural

  Es produeix quan les innovacions culturals eficaces es mantenen, ja que els membres del grup les seleccionen racionalment. Aquest procés també s'assembla a l'evolució biològica, ja que en tots dos casos l'objectiu és idèntic: una adaptació més eficaç al medi. Un exemple és la selecció de nous mètodes de cultiu en l'Edat Mitjana, la rotació, una tècnica més eficaç i productiva que les anteriors.

Innatisme-ambientalisme

L’innatisme fa referència a la psició que defense que la conducta humana obeeix fonamentalment a la natura biològica, la qual vindria en bona mesura en els nostres gens. El terme “innat” significa “des del naixement”, per la qual cosa es dóna a entendre que, quan neixem, ja portem “de sèrie” definits no tan sols quin serà el color de la nosta pell, quant arribarem a mesurar quan siguem adults, o el grup sanguine, per exemple, sinó també com serà el nostre caràcter, la nostra capacitate de memorització, que siguem més o menys tímids o extravertits.

Els innatistes reconeixen, tanmateix, que l’ambient i l’educació tenen alguna influència en tot l’anterior. Una bona alimentació fa que una persona es desenvolupi millor, I si s’entrena l’aprenentatge de memòria això també contribueix al fet que augmenti aquesta capacitate. Però la clau està en la nostra herència genètica, Perúè és aquí on estan definits els marges de desenvolupament potencial de cada capacitate. És a dir, en els nostres gens vindria fixada quina és l’atura que tindrem d’adults, però no amb exactitu, sinó entre un mínim i un màxim.
Que ens quedem en el mínim o arribem al maxim dependrà dels factors ambientals, com per exemple, l’alimentació.

En contrast amb l’enfocament innatista, trobem els ambientalistes.
En aquest cas el punt de vista que es defense és que l’ésser humà, a diferència de la resta d’animals, en néixer és d’una gran plasticitat. Amb prou feines venim equipats amb un petit repertori d’actes reflexos I unes poques respostes instintives, la resta serà fruit de l’aprenentatge.
Així, doncs, seran les experiències que anem vivint a l’entorn familiar, escolar i de la societat en general, les que aniren fent de cadascun de nosaltres el tipus de persona que és. Per tant, des d’aquesta època, es minimitza la importància dels trets heretats i es posa l’accent en com ha influit en cadascú l’educació I la socialització. Segons aquest enfocament, per tant, no naixem tímids o extravertits, sinó que ens fem tímids o extravertits segons determinades experiències que vivim.

És la idea recollida en la cita de Francis Collins (1950), ex-director del Projecte Genoma Humà “El genotip carrega l’arma i l’ambient prem el gallet”. En el genotip, és a dir, en el conjunt d’informació recollida en el genoma (la totalitat de la dotació genètica d’un organisme) s’estableixen les possibilitats de desenvolupament que té un individu. Però quines d’aquestes possibilitats s’acabaran complint depèn dels factor ambientals. Així, el fenotip, és a dir, el conjunt de característiques que s’acabaran manifestant, depèn tant de la naturalesa heretada biològicament com de la influència de l’ambient.

El més comú en aquest debat són les posicions intermèdies, segons les quals la genètica i l’aprenentage, juguen un paper decisiu en allò que som. Així s’eludeixen les conseqüències negatives del’innatisme i de l’ambientalisme: si tot el que gaig està determinat pels gens, on queda la meva llibertat?
Si, d’altra banda, no sóc més que el resultat de l’educació I la societat, la responsabilitat de les meves accions correspondria sempre a factors ambientals, que m’han covertit en el tipus de persona que sóc.

Entradas relacionadas: