Diferencies entre estatut de Núria i estatut de 1932

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,31 KB

 


4.3.-Catalunya DURANT LA II REPÚBLICA:

4.3.1.-GENERALITAT PROVISSIONAL I ESTATUT DE NÚRIA:

Com a conseqüència de les negociacions dels polítics Catalans amb el govern provisional es va recuperar la institució de la Generalitat de Catalunya. La seva primera tasca fou elaborar un Estatut d´ Autonomia, per a la qual cosa es va reunir una comissió que va elaborar un Avantprojecte conegut com a Estatut de Núria.
(juny 1931).Les seves Característiques eren:

 Definia Catalunya com a estat autònom dins la República Espanyola.

 El català era La llengua oficial a Catalunya.

 Possibilitat de Federació dels països de parla catalana.

 Competències de La Generalitat: ensenyament, cultura, policia, sanitat, obres públiques, Tribunals de justícia...

 Gestió per part de la Generalitat dels impostos Directes.

L´ Estatut fou aprovat a Catalunya per referèndum, però Quan es va presentar a les Corts hi va haver tres . Corrents d´ opinió Contraposats:

-govern central, partidari d´ oferir a Catalunya una Autonomia moderada.

-Parlamentaris catalans, que volien una autonomia àmplia.

-Oposició de dretes, que defensava una Espanya unitària.

En l´ aprovació de l´ Estatut tingueren un paper Important dos factors: d´ una banda, la postura favorable a la seva aprovació Per part del president del govern, Azaña, i per altra, la por al colpisme Després de l´ intent frustrat de cop d´ estat per part del general Sanjurjo


-CARACTERÍSTIQUES DE L´ ESTATUT DEFINITIU (1932):

 S´ hi conserven Les institucions pròpies de Catalunya.

 Catalunya es Convertia en regió autònoma dins l´ estat espanyol.

 Cooficialitat Català/castellà.

 Retallada de competències: les més importants que va Rebre la Generalitat foren en ordre públic i administració de justícia.

4.3.2.-LA GENERALITAT REPUBLICANA I LA SEVA TASCA DE GOVERN:

Després de la promulgació de l´ Estatut, es van convocar Eleccions al Parlament de Catalunya, que foren guanyades per àmplia majoria per Esquerra Republicana de Catalunya, sent escollit president de la Generalitat Macià. El segon lloc a les eleccions fou per a la Lliga Catalana. Dins de la Tasca del govern cal destacar:

 En el camp Econòmic es van crear els serveis d´ estadística, L´ Institut d´ Investigacions Econòmiques i les Caixes de Dipòsits. En agricultura es van crear cooperatives, I se li va donar solució al tema rabassaire rebaixant en un 50% les rendes que Li pagaven als propietaris.

 En política Social es va fer la Llei de Bases per organitzar els serveis d´ Assistència i Seguretat Social, i es va crear el institut contra l´ Atur Forçós (ICAF).

 En ensenyament Es van crear centres d´ ensenyament secundari com l´Institut-Escola.

 En l´ àmbit Cultural el fet més important és la publicació del Diccionari de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra (1932).

 Es va fer una nova divisió territorial de Catalunya en 38 comarques.

4.3.3.-EL CONFLICTE RABASSAIRE (Abril 1934):

Tot es va iniciar per l´ aprovació, per part del Parlament, de la Llei de contractes de conreu, que garantia als pagesos Rabassaires l´ accés a la propietat de les terres que treballaven mitjançant el Pagament al propietari d´ un preu prèviament taxat. Com a resposta, els Propietaris, agrupats en l´ Institut Agrícola Català de Sant Isidre, s´ hi van Oposar i van enviar la Llei al Tribunal de Garanties constitucionals que va Declarar la seva inconstitucionalitat. Tot i això, la generalitat va aprovar a Setembre del 34 una llei semblant.

4.3.4.-LA REVOLUCIÓ D´ Octubre A Barcelona:

Com a resposta a l´ entrada de ministres CEDA al govern Espanyol, el 6 d´ Octubre Companys, nou president de la Generalitat, va Proclamar la República Catalana dintre de la República Federal espanyola, al Mateix temps que tots els partits i sindicats d´ esquerra organitzaven una vaga General, tot i que no va tenir gran suport degut a la no participació de la CNT.

La resposta per part del govern fou declarar L Estat de Guerra a Catalunya. L´ exèrcit va ocupar el palau de la Generalitat I va empresonar els polítics responsables.

Entradas relacionadas: