Diferencies entre condicionament classic i operant

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,49 KB

CONDICIONAMENT CLÀSSIC •   El que S’aprèn són les relacions entre els estímuls. No s’aprèn una resposta nova (un Nou comportament). Aprenem una seqüència ordenada dels successos ambientals. •    Gran part de la conducta humana s’adquireix D’aquesta forma, encara que el subjecte no tingui intenció deliberada de Canviar la seva conducta. • • van Pavlov (fisiòleg) va estudiar els processos de digestió dels gossos, i va Observar que la salivació i secreció de sucs gàstrics es produïen en els Animals abans que aquests veiessin el menjar, sinó en sentir els passos de la Persona que els portava el menjar. •Va Deduir que els gossos no responien només en funció d’una necessitat biològica, També en funció de l’aprenentatge. • Per a Comprovar aquesta hipòtesi realitza un experiment. •                FACTORS D’INFLUÈNCIA:

Novetat  els estímuls nous provoquen reaccions més Intenses que aquells que ens són familiars. • •Intensitat com més intens és un estímul, més ràpid es produeix l’associació EC-EI. • •Rellevància si Són estímuls rellevant s’aprèn més l’associació (ex: menjars verinosos) •MECANISMES DE GENERALITACIÓ I DISCRIMINACIÓ D’ESTÍMULS:
•Són processos recíprocs. •La GENERALITZACIÓ  es produeix quan una RC es fa extensiva a elements que tinguin característiques similars a l’EC.  Ex.: si el so de la campana era més Greu o més agut, el gos salivava igual. •    Ex.: Llum vermell.
La DISCRIMINACIÓ és la capacitat de distingir l’EC D’altres que se li poden assemblar, que no provoquen la RC. •     Ex.: llum vermell – llumetes d’una festa o Revetlla. •Ex.: boletaire •EXTINCIÓ DE LA CONDUCTA • •És el procés Invers a l’adquisició d’una conducta. •Quan es trenca l’associació entre EC i EI, la resposta de l’individu es va debilitant fins a que ja no observem Resposta. •    Ex: gos de Pavlov. • •De Vegades, les persones necessitem que desapareguin conductes que els Esdeveniments no les necessiten. Ex: trucades  Nombroses a un amic sense que ens contesti. • ex.: si hem patit un Accident de cotxe, necessitarem diversos viatges tranquils fins que la por Se’ns extingeixicONDICIONAMENT OPERANT •es refereix Al comportament voluntari. • Una conducta Instrumental és aquella que ens serveix per a assolir determinades Conseqüències. Molts fets depenen de la nostra conducta. • Aquest tipus d’aprenentatge Es representat per un esquema temporal ben diferent que en el del Condicionament clàssic. En aquest cas, primer es s produeix la resposta i Després l’estímul.

PRIMERES INVESTIGACIONS

1.
Edward L. Thorndike (1874-1949), psicòleg nord-americà, crea una situació de laboratori que li Permet estudiar el condicionament instrumental.D’aquesta forma, estableix la Llei de l’EFECTE: “Qualsevol conducta que en una situació produeix un resultat Satisfactori, es farà més probable en el futur”.2.
Burrhus F. Skinner (1904 – 1990), també psicòleg nord-americà, elabora i amplia les idees de Thorndike.

Pretèn descobrir les lleis de l’aprenentatge

Crea la “caixa D’Skinner”, una gàbia en la que hi ha una palanca que si es prem cau menjar A l’interior de la gàvia. Quan l’animal (ratolí) apretava casualment la palanca (resposta) rebia menjar (estímul -  Reforç). Així, la relació resposta – reforç en un principi casual Tendirà a reproduir-se

.ELEMENTS:

És l’aprenentatge en que una resposta Voluntària es reforça o debilita, segons les seves conseqüències siguin Positives o negatives. L’individu opera en l’ambient i dóna respostes Voluntàries per a produir un resultat desitjable.
Un REFORÇ és qualsevol Estímul que augmenta la probabilitat d’una conducta. Hi ha 2 tipus:

Reforç PRIMARI

Estímuls biològicament importants.

Reforç SECUNDARI

Estímuls que tenen propietats reforçants degut a la seva associació amb Reforços primaris.

2 REFORÇ NEGATIU

Es produeix quan la realització D’una conducta elimina un estímul aversiu o desagradable. N’hi ha de dos tipus: -

Condicionament d’escapament:

l’estímul aversiu es presenta Contínuament, però desapareix quan es dóna la resposta instrumental. Ex.: Prendre una aspirina per no tenir mal de cap.

Aprenentatge d’evitació

L’estímul aversiu es programa per a ser presentat en el futur, i la resposta L’impedeix ENTRENAMENT PER OMISSIÓ:
La resposta impedeix la presentació D’un reforçador apetitiu o d’un fet agradable. Ex.:  treure un alumne de classe quan s’està Explicant alguna cosa important perquè s’ha passat l’estona parlant CÀSTIG:
La resposta produeix un estímul aversiu (indesitjable). Ex.: una multa per Excés de velocitat.
Factors que influeixen en l’eficàcia del càstig: -

Intensitat:

Quan més intens és el càstig, més supressió de la conducta. - Immediatesa. - Constància.
Nota: el càstig pot fer desaparèixer temporalment la conducta, però pot tornar A aparèixer.  Genera sensacions negatives En l’individu. Cal reforçar conductes alternatives a la castigada.

PROGRAMES DE REFORÇAMENT

Són patrons o regles que indiquen el moment i la forma en Què l’aparició d’una resposta anirà seguida d’un reforçador.  Influeixen en l’aprenentatge de la conducta i En el seu manteniment.

Raó fixa

Reforç després d’un nombre fix de Respostes. Una costurera que rep tants diners per cada 10 camises.

Raó variable

Reforç després d’un nombre variable de respostes. Màquines escurabutxaques. Interval fix Es reforça la conducta després d’un temps determinat. Paga Setmanal. Programa d’una rentadora Interval variable Es reforça la primera Resposta que es dóna després d’un temps variable. Quan portem el cotxe al Mecànic, que no sap quan el tindrà arreglat. 5.6 APRENENTATGE SOCIAL si tot L’aprenentatge fos resultat de recompenses i càstigs, la nostra capacitat D’aprendre estaria molt limitada. També aprenem en contacte amb els altres, per Observació.
El psicòleg Albert Bandura elabora una teoria que explica Que l’aprenentatge es produeix per una interacció entre l’ambient, la conducta I els factors personals (cognitius i emocionals).
L’aprenentatge per Observació (imitació) succeeix seguint els següents processos: Adquisició:
El subjecte observa un model i reconeix els trets Característics de la seva conducta.

Retenció:

les conductes del model S’emmagatzemen a la memòria de l’observador.

Execució:

si el subjecte Considera que la conducta és apropiada l’executa.

Conseqüències

Si al Reproduir la conducta té conseqüències positives, es tornarà a produir la Conducta. Aquest tipus d’aprenentatge implica més activitat cognitiva.

Característiques D’un model eficaç

- atractiu, amb èxit i poder - propers o difosos a Través dels mitjans audiovisuals – coherents

Entradas relacionadas: