Diferencies entre absolutisme i il·lustració

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,93 KB

 

TEMA 1

ABSOLUTISME I PARLAMENTARISME

L'absolutisme va definir el model sociopolític de l'Antic Règim, carcteritzat per una societat dividida entre una minoria privilegiada i la resta de la població.

1- Absolutisme de França

Durant el Segle XVIII van regnar en aquest país Lluís XIV, Lluís XV i Lluís XVI. Aquests concentraven tots els poders de l'Estat i governaven directament. Les monarquies absolutistes es basaven en:

-El dret diví, els monarques francesos eren considerats representants de Déu a la Terra, no havien de respondre de les seves decisions ni davant ningú.

- El centralisme, la presa de decisions estava concentrada en la figura del rei.

-La burocràcia, el monarca governava per mitjà de funcionaris que nomenava ell mateix i que executaven les seves ordres.

2- Parlamentarisme d'Anglaterra

Va instaurar la república durant la primera revolució anglesa.   Una mostra del poder del Parlament va ser l'aprovació, el 1679, de la llei d' HABEAS CORPUS, ja que obligava les autoritats a presentar els detinguts davant d'un tribunal.

El nou monarca es va comprometre a respectar la Declaració de Drets, que confirmava legalment la supremacia del Parlament sobre el rei, la separació de poders i els drets individuals.

L'Europa DEL Segle XVIII

1- El despostisme il·lustrat

EL despotisme il·lustrat va ser una forma de govern sorgida de l'intent d'alguns monarques europeus per conciliar l'absolutisme amb la filosofia de l'il·lustració.   Aquests monarques es van envoltar de ministres il·lustrats i van promoure algunes reformes modernitzadores, però sense arribar a canviar l'estructura política i social. Per això el tema que caracteritzava aquest sistema de govern era: " Tot per al poble, pero sense el poble".

2-Les relacions polítiques europees

Al Segle XVIII es va introduir una novetat en les relacions europees, es va mantenir un tret propi del es etapes anteriors.  La persistència de la política d'aliances entre les dinasties que regnaven en les potències europees..

L'any 1713 es va signar el Tractat d'Utrecht, que posava fi a la guerra de successió a Espanya. Va suposar una reorganització del sistema de relacions internacionals. Gran Bretanya va esdevenir la nova potència hegemònica.

L'equilibri europeu es va resentir a causa de l'aparició de dues noves potències, Prúsiia i Rússia, que pugnaven amb Gran Bretanya, França, Espanya i Áustria per fer prevaler els seus interessos.   Al llarg del Segle XVIII les potències europees es van aillar en diverses guerres successòries:

-Guerra de Successió de Polònia (1733-1738)

-Guerra de Successió de Áustria (1740-1748)


TEMA 2

ELS PRIMERS BORBÓ

Les reformes borbòniques s'orientaven a la creació d'un Estat nació centralitzat i controlat per un monarca.

1- La nova organització borbònica

Felip V es va centrar en tres línies d'actuació:

-Reforma del govern: El nou Estat va imposar el seu poder militar i civil arreu del territori, abolint les lleis i furs propis de cada regió mitjançant els decrets de nova Planta

-Intervenció en economia: es va establir un règim proteccionista de les incipients manufactures espanyoles. També es van crear les duanes, encarregades de recaptar els impostos del comerç exterior i interior.

-Reorganització de les relacions amb l'Esglèsia: l'any 1717 es va signar un concordat per posar fi a les males relacions entre Felip V i la Santa Seu.

2-La política exterior de Felip V

Felip V es va centrar a mantenir la seva influència a la Mediterrània i recuperar les possesions italianes. La influència francesa en política exterior es va veure refroçada pels pactes de Família, tractats internacionals que vinculaven els interessos espanyols amb els francesos.   Una segona línia d'actuació del monarca es va dirigir a la política colonial.

3-Ferran VI i la Pau internacional

El regnat de Ferran VI va ser un període de reformes a l'interior i de neutralitat a l'exterior. El govern mirava d'evitar els conflictes internacionals. Va potenciar l'economia espanyola.

Entradas relacionadas: