Diferència entre producció i productivitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,83 KB

Què és l’economia?

L’economia és la ciència que s’ocupa de la manera com s’administren i s’aprofiten uns recursos escassos per a satisfer les necessitats de les persones.

Què és l’escassetat econòmica? Posa 1 exemple.

L’escassetat econòmica és quan no es cobreixen les necessitats secundàries de les persones, per exemple, la de tenir un mòbil, un cotxe…

Què és el cost d’oportunitat?

Quan es renuncia a una cosa, a un servei o un bé o a alguna activitat, per fer-ne una altre. Per exemple, tinc un euro, i amb això puc comprar una coca-cola o una fanta, però estic indecís. Finalment acabo comprant la fanta, el cost d’oportunitat serà haver renunciat a la coca-cola per la fanta.

Quines són les activitats econòmiques d’una economia? I els agents econòmics?

Les activitats econòmiques d’una economia són: CONSUM, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ. I els agents econòmics són: CONSUMIDORS, EMPRESES, SECTOR PÚBLIC.

Quina diferència hi ha entre microeconomia i macroeconomia?

La microeconomia es centra en el comportament individual de cadascun dels agents econòmics i en les seves interrelacions, en canvi, la macroeconomia estudia el comportament global de l’economia, dels agents econòmics en el seu conjunt.

Què és la frontera de possibilitats de producció (FPP)? Quins conceptes il•lustra?

La frontera de possibilitats de producció (FPP) reflecteix les quantitats màximes de béns i serveis que és capaç de produir una societat en un període de temps determinat a partir d’uns recursos productius i uns coneixements tecnològics determinats. Il•lustra els següents conceptes: L’ESCASSESA DE RECURSOS, EL COST D’OPORTUNITAT I LA PRODUCCIÓ POTENCIAL.

Quina diferència hi ha entre productivitat i producció? Posa’n un exemple.

La productivitat és la relació entre la quantitat de béns i serveis produïts i els recursos productius utilitzats en la seva producció, en canvi la producció és la quantitat de béns i serveis produïts en un temps determinat. Per exemple, la producció de’n Joan és de 6 fulls i la de la Joana de 8, però quan mirem ls productivitat, en Joan és més productiu perquè fa 3 fulls l’hora, en canvi la Joana, només en fa 2.

Digues com a mínim 2 característiques dels diferents sistemes econòmics (economia de mercat, economia de planificació centralitzada i economia mixta).

ECONOMIA DE MERCAT: Inestabilitat cíclica i distribució desigual de la renda. ECONOMIA DE PLANIFICACIÓ CENTRALITZADA: Errors de previsió i manca d’incentius. ECONOMIA MIXTA: Redistribuir la renda i suavitzar la inestabilitat cíclica.

En què es diferencia l’eficiència tècnica de l’econòmica? Posa un exemple.Una tecnologia A és més eficient que una tecnologia B quan utilitza el nombre més baix de recursos productius per a obtenir la màxima producció possible, en canvi, l’eficiència econòmics consisteix a seleccionar la tecnologia més barata de totes les tecnologies tècnicament eficients, o en tot cas, de les disponibles.

  1. Què són les economies d’escala? Poden aconseguir-les totes les empreses? És el nom amb el qual es coneix el procés que permet a les grans empreses reduir els costos unitaris en augmentar la producció. Només poden aconseguir-les les grans empreses.

  2. Quins factors condicionen  la demanda? I l’oferta?

Els factors que condicionen l’oferta són:

1-El preu del bé en qüestió

2-Els costos dels recursos productius

3-Els objectius empresarials


Els factors que condicionen la demanda són:


1- El preu del bé en qüestió

2- El preu dels béns relacionats (béns complementaris/ béns substitutius)

3- La renda disponibleEntradas relacionadas: