Diferencia entre oci i temps lliure

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

 

TEMPS TOTAL: el temps total esta dividit entre el temps de treball i el temps de no treball, que dintre del temps de no treball tenim activitats obligatòries i temps lliure.
TEMPS DE TREBALL: es el temps que gastem quan estem realitzant activitats professionals o formatives.TEMPS DE NO TREBALL: no subjecte a obligacions laborals o escolars.TEMPS D’ACTIVITATS OBLIGATÒRIES: es part el temps de no treball que destinem per fer tasques que són obligatòries com per exemple la compra.TEMPS LLIURE: quan trobem alguna estona que disposem de triar lliurament el que volem fer.

ACTIVITAT OCI CARACTERÍSTIQUES:

  1. Es tria en llibertat i depenent de les preferències de cada persona.

  2. Et dona satisfacció.

  3. Finalitat en ella mateixa, es fa independentment de que et produeixi un benefici formatiu, terapèutic o d’altres.

L’oci són activitats que fa la persona en el seu temps lliure perquè li agraden i les vol fer.

SITUACIONS:

Jubilació i dificultat d’adaptació: necessiten més atenció, ja que es un canvi brusc, no saben que fer amb tant temps, com que els i falta adaptació els deriva a alts percentatges d’adopció de pràctiques d’oci passiu, quan això passa es tenen que activar estratègies d’animació i promoció d’activitats de temps lliure.

La malaltia i la dependència: quan hi ha dependència es pot produir una caiguda en les activitats d’oci positiu i reclusió en activitats que són menys gratificants, les condicions físiques i cognitives no són suficients per deixar de costat les activitats que els hi agraden, s’han de crear suports i adaptar la activitat depenent de les activitats de la persona i també es pot fer activitats que substitueixin les altres i que produeixen satisfacció.

CONEIXEMENT: 1. Tothom. 2. 15 minuts. 3. Conèixer el grup. 4. Una persona te que sortir de la classe, mentres que els que estan a dins decideixen qui es el director de la orquestra, quan es decideixi el director te que dirigir els moviments, i tots el tenim que imitar, i quan la persona entri te que esbrinar qui es el director. 5. Cap recurs.

Entradas relacionadas: