Dialectes constitutius i consecutius

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,67 KB

 

LA LLENGUA I LES SEVES VARIACIONS

-La llengua és un sistema de signes que fa que

-La llengua estàndard es una varietat codificada i normalitzada que és coneguda per la majoria dels parlants d’una llengua, i que no identifica cap procedència geogràfica.

-
Varietats històriques, són les diferents formes que pren una llengua amb el pas del temps (guerres, avenços tecnològics i científics..)

-Les varietats generacionals afecten els individus de generacions que convivuen en una època determinada.

-Les varietats socials, són les varietats que adopten canvis fonètics, morfològics o lèxics de manera que es poden classificar segons el grup o la classe social.

-Les varietats geogràfiques són els dialectes de la llengua que utilitzen els parlants segons el lloc del territori d’on procedeixen.


La divisió del català  (A partir de l’observació de la fonètica)

4 dialèctes - Oriental

-Rossellonès o Septentrional

-Central (barceloní, tarragoní, septentrional de transició, salat, xipella)

-Baleàric (mallorquí, menorquí, eivissenc)

-Alguerès


2 dialèctes - Occidental

-Nord-occidental (lleidatà, Tortósí, pallarès, ribagorçà)

-Valencíà (septentrional, apitxat, meridional)


*al oriental s’utilitza vocal neutra i al occidental no.


·Dialèctes constitutius - IX

Són els que es van originar en els territoris coneguts com la Catalunya vella

Són els que s’han format a partir de la base, com el rossellonès, el central i el nord-occidental.

·Dialèctes consecutius -XII

Són els que es van incorporar més tard a la Corona catalanoaragonesa. Són el balear, valencíà, alguer.


Entradas relacionadas: