Dfkjkflj

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,5 KB

Productivitat mitjana: producte obtingut per unitat de factor variable empleat; Productivitat marginal: variació que experimenta el producte total quan afegim una unitat més de factor variable; Costos: remuneració dels factors empleats en la producció de bens i serveis en un periòde; Cost fixe: derivats dels factors fixes, podem parlar d’ells a curt termini i són independents del volum de la producció; Cost variable: depenen del volum de la producció i la materia prima; Costos totals: suma dels fixos i variables; Cost mitjà: increment del cost total produït al augmentar en una unitat de producció; Rendiments o economies de escala: mesuren la variació del producte total quan augmentem tots els factors; Optim tècnic: lloc geomètric on la productivitat mitja és=a la marginal; Màxim tècnic: quantitat de factor variable que fa màxima la producció.

Entradas relacionadas: