Determinatzaileak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,85 KB

Determinatzaileak:
Kopurua edo kantitatea adierazteko erabiltzen dira.
Zehaztuak:
- Kardinalak: IS ezkerretara ageri dira. Bi salbuespen: bat eta bi.
- Ordinalak: lehen bosgarren bigarren… seguida bat osatzen duten elementuak zein posiziotan dauden adierazten dute. Zenbakiei -garren atzizkia erantsiz lortzen dira. Salbuespena: lehen.
-
Zatikiak: Zatiak noren kasu mugagabean adierazten dira, erdia izan ezik.
-
Ehunekoak: -ko atzizkiaren bidez adierazten dira.
-
Banatzaileak: bina, bana hiruna bosna… Zenbatzaile zehaztueina erantsiz sortzen dira. galdereei erantzuten diote.
-
Zehaztugabeak: ez dute kopuru zehatza adierazten
-
Orokorrak: Osotasuna adierzten dute: dena guztia….

Adjetiboa:
Izenari burusko informazioa ematen du .
Bakunak: alai, jator, polit,
Elkartuak: hankaluze, ilegorri, kaskamotz
Eratorriak: berritsu, urdindun, gasteizar..

Pg 90 Izen bereziak:
1 - jordierekin 2- Manexek 3- Unairi 4- Maiderrek 5- Ander Naiarari
6- maialenekin 7- Ane Julenekin 8- Imanoleko 9- ikerrekin 10- jonen 11- anerekin
12- xubanekin 13- oihanagaz 14 josune 15- markelentzat

Indikatiboa nor nork ekarri
Nik dakart nekar (tzan)ren
Hik dakark/n hekarren
Harke dakar zekarren
Guk dakargu genekarren
Zu dakarzu zenekarren
Zuek dakarzue zenekarten
Haiek dakarte zekarten

Eraman:
Daramat neraman
Daramak/n herama(tza) n
Darama zeraman
Daramagu generaman
Daramazu zeneraman
Daramazue zeneramaten
Daramate zeramaten

Eduki:
Daukat neukan
Daukak/n heukan
Dauka zeukan
Daukagu geneukan
Daukazu zeneukan
Daukazue zeneukaten
Daukate zeukaten


Jakin:
Dakit nekien nekizkien
Daikik/n hekien
Daki zekien
Dakigu genekien
Dakizu zenekien
Dakizue zenekiten
Dakite zekiten.

Entradas relacionadas: