Desenvolupament del capitalisme al Segle XIX

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,67 KB

COM HA AFECTAT I AFETCA LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL?


La revolució industrial va cambiar Totalment la vida de les persones i la societat. Especialmemt a gran Bretanya i Europa. La revolució industrial afavoria a molt pocs(burgesia) i perjudicava a Molts(poble), ja que no els hi deixava oportunitats per créixer i fer diners Independentment. Actualment la industrialització facilita moltes feines que en Un pasat es feien manualment, gracies a la mecanització podem tenir mes quantitat De productes, mes varietat, en poc temps i a un preu mes baix.

HA ACABAT LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL?


Si, en continents com Europa, Amèrica del
Nord, alguns llocs de Àsia, etc. On Es diu que la revolució industrial ha acabat i estem en la revolució Tecnològica., Gracies a nous aparells i invents: Telefon, wifi, blothood, tecnologia 5g, etc. Que ens permetencomunicar-nos d’una Manera mes rapida i còmoda. Pero no a tot arreu es així, hi ha molts països que Ancara estan desenvolupant la industria, però a la vegada estan entrant a la Revolució tecnològica.

CANVI DEMOGRAFIC

Gran Bretanya I Europa en general va augmentar brutalment va passar dels 140 millons d’habitants Al 1750 als 266 al 1850. Aquest augment demogràfic va ser el resultat d'un Doble moviment: el retrocés de les taxes de mortalitat i el manteniment, o el Lleuger augment, de les taxes de natalitat. La millora del nivell de vida Afavorí la natalitat, ja que incrementà el nombre de matrimonis, mentre que féu Retrocedir la mortalitat. Una alimentació més abundant i regular.

LA REVOLUCIÒ Agrícola

L'increment de la Demanda de productes alimentaris provocà que els propietaris de les terres S'adonessin de la necessitat d'augmentar la producció. L'excessiva parcel·lació De la terra, la seva irregular distribució i els drets comunitaris de camps Oberts (openfields) De l'antic sistema dificultaven la producció. En aquest sentit, calia aplicar Nous mètodes que permetessin millorar la productivitat, i això demanava una nova disposició del Territori agrícola. En conseqüència, amb la nova mentalitat, els propietaris Decidiren tancar els camps i crear unitats d'explotació de la terra més grans i Completament individualitzades. Així, entre el 1700 I el 1810, el Parlament anglès votà centenars d'enclosures Acts (lleis de tancament), que permeteren que els Propietaris tanquessin les seves terres.

1 REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

L’expressió aparegué A França entorn del 1820 per a designar el conjunt de canvis que es van produir A Anglaterra I Escòcia A la segona meitat del segle xviii. Els avenços tècnics —sobretot la màquina de vapor—, L'explosió demogràfica que s'inicià a partir del 1750 I l'èxode rural Per la mà d'obra excedentària a l'agricultura van encapçalar canvis profunds de la societat. Maquina De vapor: El desenvolupament de la màquina de vapor Fou impulsat per la seva aplicació en els camps fonamentals de la Industrialització: els transports (ferrocarrils, vaixells) i l'energia de Tracció de les indústries.

EXPANSIÓ COMERÇ I TRANSPORT

La creació Del vaixell de vapor i el ferrocarril va facilitar el comerç ja que podien Portar mes mercancies i en menys temps.

CAPITALISME INDUSTRIAL

Els mitjans de Produciió(fabriques, maquines...) son propietat privada. / interès personal i El màxim benefici/adapta la oferta i la Demanda/ l’estat no pot intervenir en el funcionament econòmic.

2 REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Durant aquest període Els canvis van patir una forta acceleració. El procés d'industrialització va Canviar la seva naturalesa i el creixement econòmic va variar del model. Els Canvis tècnics van continuar sent al centre del focus, juntament amb les Innovacions tècniques concentrades, essencialment, en noves fonts d'energia com El gas, el petroli o l'electricitat; nous materials i nous sistemes de Transport (plànol i cotxe) i comunicació (telèfon i ràdio)

LA NOVA SOCIETAT: MON OBRER: ANARQUISME, SOCIALISME, INTERNACIONAL

Anarquisme


: Doctrina política que busca la desaparició de l'estat i els seus òrgans i institucions representatius i defensa la llibertat de l'individu per Sobre de qualsevol autoritat. El socialisme és un conjunt de Doctrines en oposició a l’individualisme, que propugnen una reforma radical de L’organització de la societat per la supressió de les classes socials mitjançant la col·lectivització dels mitjans de producció i de canvi de la de distribució de la riquesa, així com les teories i moviments polítics Associats amb ells.

Associació Internacional del treballador

: per unir els Esforços de la classe obrera de tot el mon per lluitar contra el capitalisme.

Entradas relacionadas: