Descargar el llibre de les besties

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,81 KB

 
POSICIÓ LITERÀRIA,PENSAMENT I SIGINIFICACIÓ DE L’OBRA DE LLULL:
Desitja unificar a tots els pobles sota la fe de Crist, raó que el porta a crear L’Art abreujada de trobar veritat- Arts magna-.És un sistema filósòfic i teològic que està inspirat per Déu, segons ell. Recull el seu pensament i és alhora una bastíssima enciclopèdia del saber de l’època. També pretenia: a- Fer una tasca missional i de conversió dels infidels, exposant la pròpia vida al martiri si calia. B- Elaborar un pla de composició o creació de llibres per a lluitar contra els infidels. C- Sol·licitar a papes i prínceps cristians la creació d’escoles on s’ensenyés l’àrab i altres llengües dels pagans, per tal de formar un exèrcit de missioners idoni. - Va escriure 292 obres de les quals ens n’han arribat 243. La temàtica és molt diversa: teologia, fiolosofis, cintifiques, místiques, pedago`giques,sobre les croades, enciclopèdiques... - Es conserva a la Biblioteca Nacional de París, a la Biblioteca nacional d’Alemanya a Múnich, especialment. ( La famíla la dóna a l’eslcola luliana el s.XVIII, també hi ha obra a Sant Març a Venècia, al Vaticà a Roma, A la biblioteca Ambròsia de Milà, en un poblet del sud del Tirol descoberta per Jordi Rubíó.
EN VERS: Lo desconhort (1295 o 1305): és un plany en què explica el fracàs de l'empresa que volia acomplir. Hi fa un examen interior per mitjà d'un diàleg que té amb un ermità, desdoblament d'ell mateix.Cant de Ramón: és un poema que va escriure quan ja era vell i hi fa un balanç de la seva vida.Lo concili: és una cançó de croada en què aconsella oració i devoció a l'hora de celebrar el concili ecumènic a Viena del Delfinat, en el qual va prendre part.

EN PROSA: Llibre de Contemplació: És una de les obres més extenses, no és signat per humilitat. Es considera una obra cabdal de la literatura catalana. LLull comença la seva tasca amb maduresa, és un llibre ric en experiències, en les seves elucubracions, en un saber que abasta tots els coneixements de l’època, és un saber enciclopèdic. Pel que fa a la llengua és una prosa perfecte i és quatre vegades més gran que El Quixot”. És escrit perquè ens dediquem a la contemplació, té 365 capítols. Hi ha capítols dedicats a tots els estaments de l’època: prínceps, clergues, cavallers, metges, advocats, mariners,mercaders,joglars, trobadors, aquests dos últims es confonen i els critica molt durament perquè fan versos i no lloen a Déu, sinó que diu que són versos luxuriosos, que enemisten els reis i els comptes... Hi ha una estructura de l’altre món que s’assembla molt a l’obra de Dant,Divina Comèdia, però LLull no la pot conèixer perquè no ha estat divulgada. Llibre de l’orde de cavalleria. És l’obra més coneguda i més divulgada de LLull mentre va ser viu. És una doctrina que defensa que l’estament militar ha de protegir els febles, perseguir els malvats, però ha d’estar al costat dels senyors en cas de què el poble es sublevi. Llibre d’Evast , Aloma, e de Blanquerna son fill. Consta de 5 llibres dedicats al les 5 nafres de Jesucrist i als cinc estaments de l’època: matrimoni, religió, prelatura, apostolical senyoria, vida ermitana. També als cinc estat de la vida religiosa: frare, abat, bisbe, papa, ermità. Ia part: La vida dels pares de Blanquerna, es veu la vida burgesa dels petits burgs, com s’educa els fills cristianament... Blanquerna s’ha de casar amb Nantana, però acorden que es dedicaran a la vida religiosa. Ella arribarà a ser abadessa i organitzarà el seu convent seguint les teories de Lllull. IIa part Blanquerna es fa frare o monjo segueix una vida contemplativa, després és escollit abat. IIIa part, Blanquerna és escollit bisbe. IVa part , és escollit papa. Va part, Es fa ermità, però acaba plegant i realitza el somni de tota la seva vida que és fer-se ermità i llegeix  El Llibre de contemplació. Te una prosa clara i planara perquè vol arribar al lector sense dificultats.
Llibre de meravelles o Fèlix
És una obra escrita com una enciclopèdia de la ciència natural. També és una obra teològica perquè el pelegrinatge pel món , també ho és d’una manera espiritual i a la vegada cintífica. Es divideix en 10 parts: 1. Fèlix dubte de la fe catòlica i a través del diàleg amb una pastora fa referència a l’existència de Déu. 2. Parla amb un ermità de l’existència dels àngels. 3. Parla amb un pastor del firmament. És un tractat d’astrologia de l’època. 4. Parla amb un filòsof dels elements (aigua, aire, terra,foc) explica la composició d’aquests elements naturals... 5. Parla de les plantes i de tot el món vegetal, és un tractat de ciències naturals de l’època. 6.Parla dels metalls, es centra molt en el ferro i l’argent i es qüestiona sobre quin és més útil a l’home. 7. Parla sobre les bèsties. ( S’ampliarà) 8. Parla de l’home i de la incongruència del comportament humà. 9. Parla del paradís, de la glòria dels àngels, de l’ànima 10. Parla de l’infern, del patiment de les ànimes, dels diables, i del dolor del cos humà a l’infern. Hi ha un epíleg en què Fèlix arriba a una abadia cau malalt i mora, abans escriu el llibre de meravelles i un monjo l’anirà ensenyant pel món.

Estil:

Tot el llibre és dialogat, en la línia d’una enciclopèdia, preguntes i respostes. Hi ha exemples de difícil comprensió, perquè creu que l’esforç ajuda a comprendre i a recordar. Llibre de les bèsties: Els animals són agafats com excusa per denunciar el comportament humà. Són presentats de manera tipificada: “el que mana”, “el que obeeix”, “el que instiga”. La trama és difícil d’entendre i s’interromp constantment amb exemples que s’encavallen i encadenen. Al contrari de les faules, els animals prenen exemple dels homes. Està inspirat en un conte hindú Kalila e Dimna i en una novel·la francesa, Le Roman de Renard, -el personatge central és la guineu- Hi ha una anècdota autobiogràfica sobre l’esclau sarraï.Llibre d’Amic e AmatL’arbre de la sciència És una obra enciclopèdica on sota l’al·legoria d’arbres es distribueixen i es jerarquitzen tots els aspectes del saber humà. És un bosc d’arbres meravellós, monumental i metafòric. Llibre del gentil e los tres savis És una obra polèmicoreligiosa. Intel·ligència exposa a tres savis, un jueu, un cristíà i un mahometà, la discussió entorn a quina és la millor religió. Llavors arriba un gentil i resta sorprès perquè discuteixen sobre l’existència de Déu, però tots 3 creuen en un sol Déu, en la resurrecció de la carn i en una pena o càstig per tota l’eternitat. El Gentil es meravella que cadascun d’ells té una creença diferent. Els 3 savis li exposen els dogmes de les 3 creences, llavors ell vol manifestar qui dels 3 l’ha convençut, ells no ho volen saber perquè així poden seguir discutint sobre quina hauria estat la resposta del gentil. Hi ha un constant respecte dels 3 savis per les 3 religions. Està inspirat en una polèmica que va fer Sant Raimon de Penyafort al saló del Tinell.
LLENGUA I ESTILEscriu en català, àrab, hebreu,llatí i provençal. És el primer intel·lectual d’Europa que escriu sobre tot el saber de l’època en llengua ROMànica, és a dir en català. Prosa perfecte tant en la sintaxi com en la precisió lèxica. Dóna nom per primera vegada a moltes matèries, conceptes, idees. El català creix en LLull, pren forma, hi ha pocs canvis fins els nostres dies. Crea una sintaxi amb frases subordinades, riques. Com que també és poeta hi aporta bellesa a més a més de perfecció.

Entradas relacionadas: